21 juni, 2024
BinnenlandHerstel financiële positie ABP zet door dankzij beleggingen

Herstel financiële positie ABP zet door dankzij beleggingen
H

Net als in de eerste 3 maanden van dit jaar verbeterde de actuele dekkingsgraad van ABP ook in het 2e kwartaal. Met een stijging van 4,0% stond de actuele dekkingsgraad van het fonds eind juni op 104,5%. Daarmee heeft ABP voldoende geld in kas om alle pensioenen van deelnemers zo lang als zij leven, nu en in de toekomst, te kunnen betalen.

Waar komen de goede resultaten vandaan?

In het 1e kwartaal nam de dekkingsgraad vooral toe door de gestegen rente. In het 2de kwartaal veranderde de rente nauwelijks. De goede resultaten in dit kwartaal zijn dus vooral te danken aan de beleggingen. Daarmee boekten we een rendement van 4,6%. Hiermee komt het beschikbaar vermogen uit op 523 miljard euro.

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten en ons beleggingsbeleid? Bekijk dan onze Kwartaal update, waarin hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers geeft.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Dit jaar blijven de pensioenen gelijk. Ook voor 2022 zal dat naar verwachting het geval zijn. De kans op verlaging is klein, omdat ABP met een actuele dekkingsgraad van 104,5% een behoorlijk eind verwijderd is van de kritische grens van 90%. Het verhogen van pensioenen volgend jaar is helaas nog niet mogelijk.

Waarom kan ABP de pensioenen nog niet verhogen?

ABP verwacht de pensioenen volgend jaar niet te kunnen verhogen met de prijsstijging (dit noemen we ook wel indexatie), omdat de beleidsdekkingsgraad nog te laag is. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Deze is op dit moment 94,6%. Voor een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen is een beleidsdekkingsgraad boven de 110% nodig. Voor volledige verhoging ligt de grens op 123%.

Is waardeoverdracht al mogelijk?

Bij waardeoverdracht neemt u eerder opgebouwd pensioen mee naar ABP. Voor waardeoverdracht is de beleidsdekkingsgraad nog niet hoog genoeg. Hiervoor moet de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger zijn.

Tekst: ABP/redactie ODB

Foto:  ABP/unsplash/Steve Buissinne en Gerd Altmann via Pixabay

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: