23 februari, 2024
Binnenland30e herdenking bij het NIM Roermond

30e herdenking bij het NIM Roermond
3

Zaterdag 2 september jl. werd bij het Nationaal Indië-monument 1945- 1962 in het Herdenkingspark Roermond,
voor de 30e keer de jaarlijkse herdenking gehouden. De herdenking begon om 14.00 uur. Daar werd onder andere
bekend gemaakt dat er een derde monument bijkomt. Het nieuwe monument dat volgend jaar tijdens de herdenking
klaar moet zijn komt tussen het monument van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ veteranen te staan en moet de overbrugging
vormen tussen beide gedenktekens.

Duizenden Indië-veteranen, veteranen, familieleden en nabestaanden, komen jaarlijks naar het Nationaal
Herdenkingspark Roermond om de militairen te eren en te gedenken, die gedurende de jaren 1945-1962 tijdens hun
uitzending in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea het leven lieten en alle Nederlandse militairen die
sinds het begin van de Korea-oorlog in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van internationale missies
zijn omgekomen.

Bij de herdenking was de Generaal-majoor Hans van der Louw aanwezig, Chef van het Militaire Huis die Zijne Majesteit
de Koning vertegenwoordigde. Nadat de heer Martin van Rijn, demissionair Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, een herdenkingstoespraak. Dhr van Rijn riep de Indië-veteranen op hun verhalen te vertellen. Iets wat voor velen
van hen erg moeilijk is, zo bleek uit diverse speeches tijdens de herdenking. Van Rijn kondigde verder aan dat er in de
Randstad een Indische pleisterplaats komt, waar Indië-veteranen elkaar kunnen ontmoeten. Daarna werd er door hem een
krans gelegd.

Mevrouw Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer en mevrouw Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer
legden namens de Staten-Generaal een krans. De heer Hans van Bergen (stadsdichter) droeg zijn jaarlijkse declamatie voor.
Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties, overheden, burgerlijke-, kerkelijke – en militaire autoriteiten leggen bij het
Nationaal Indië-monument 1945-1962 en bij het Monument voor Vredesoperaties waaronder de secretaris van de ODB
Henk Dolmans kransen.

Een formatie van vier F-16 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht voert na de minuut stilte een ceremonial fly-over uit
in de zogenoemde Missing Man Formation. De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en het Hertens Mannenkoor zorgen voor
de muzikale ondersteuning. De erewachten worden gevormd door een eredetachement van het 17 Pantser Infanterie Bataljon
Garde Fuseliers Prinses Irene, het 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz uit Schaarbergen 11e Luchtmobiele Brigade en
het Regiment Infanterie Johan Willem Friso.

Graag zouden de Indië-veteranen het staatshoofd bij hun herdenking begroeten. Dat zit er vanwege het regeringsbeleid ten
aanzien van oorlogsherdenkingen niet in. Ook de politieke gevoeligheden in de relatie met Indonesië spelen een rol. Tegen de
achtergrond van onder meer het recente boek De brandende kampongs van generaal Spoor van Remy Limpach bekostigt het kabinet
een breed onderzoek naar eventuele oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië.

Bron: NIM Roermond/NOS/Limburgs Dagblad
Foto: Erik Jurriëns

 

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: