15 juli, 2024
BinnenlandGrensbewaking Verstevigd Met Minimaal 250 m/v

Grensbewaking Verstevigd Met Minimaal 250 m/v
G

Nederland gaat de capaciteit voor de bewaking van de Europese grenzen sterk uitbreiden. Dit gebeurt door het opzetten van grensbewakingsteams met een totale capaciteit van 250 tot 300 personen (Border Security Team). Eerder dit jaar is al een grensbewakingsteam aan de slag gegaan op het Griekse eiland Chios om de Griekse autoriteiten bij te staan. De teams moeten snel en flexibel kunnen worden ingezet voor grensbewaking daar waar dat nodig is. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff vandaag aan de kamer.

De Europese buitengrenzen zijn ook onze buitengrenzen. Migranten die in bijvoorbeeld Griekenland de grens passeren reizen in grote getale door naar de rest van Europa. Daarom ondersteunt Nederland andere lidstaten bij de bewaking van onze gezamenlijke buitengrenzen. Het kabinet wil deze ondersteuning verder uitbreiden. Het team moet zowel in herkomst- en transitlanden als binnen de Europese Unie kunnen worden ingezet. Landen moeten daar wel een verzoek toe doen. Tegenover de ondersteuning door de grensbewakingsteams moet staan dat landen de afspraken die zijn gemaakt om de migratiecrisis gezamenlijk het hoofd te bieden nakomen.

De grensbewakingsteams kunnen worden ingezet voor grenscontroles op doorlaatposten, grensbewaking tussen doorlaatposten en mobiel toezicht aan de binnengrenzen. De teams leveren daarmee een bijdrage aan de bestrijding van mensensmokkel, terrorisme en andere vormen van grensoverschrijdende criminaliteit. De grensbewakingscapaciteit zal vanaf deze maand stapsgewijs worden opgebouwd. De teams moeten op korte termijn ingezet kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de versterking van de Europese buitengrenzen. Uiteindelijk moet het team uitgroeien tot een team van 250 tot 300 personen. De kern van het team zal bestaan uit marechaussees.

Nederland levert al een substantiële bijdrage aan de bewaking van de Europese buitengrenzen. Zo draagt Nederland bij aan Frontex-operaties met mankracht en materieel. In 2016 zal die bijdrage vooral bestaan uit de ondersteuning van de bewaking van de Europese buitengrenzen in Griekenland, Italië en Bulgarije.

Nederland stelt continu gemiddeld 20 grenswachten van de Marechaussee en de Zeehavenpolitie beschikbaar aan Frontex. Zij worden niet alleen ingezet voor grensbewaking maar ook voor de identificatie en registratie van migranten. Ook 20 tolken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst leveren daaraan een bijdrage. Nederland levert bovendien ook materieel zoals voertuigen, een kustwachtvliegtuig, een marineschip en kleinere vaartuigen.

Daarnaast is vanaf begin januari tot en met juni een Nederlands grensbewakingsteam van ongeveer 45 personen actief op het Griekse eiland Chios. Dit team ondersteunt de Griekse autoriteiten bij grensbewaking, identificatie en registratie.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: