23 juli, 2024
BinnenlandGoede Resultaten Aanpak Georganiseerde Criminaliteit

Goede Resultaten Aanpak Georganiseerde Criminaliteit
G

De integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit waarbij opsporingsdiensten met het lokaal bestuur gezamenlijk optrekken als één overheid wordt elk jaar intensiever. In 2015 zijn door gemeenten, het  Openbaar Ministerie (OM), politie, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst en de bijzondere opsporingsdiensten weer lovenswaardige resultaten geboekt. De minister van Veiligheid en Justitie constateert daarnaast dat nog het nodige werk te verzetten valt om het ondermijnende effect van de georganiseerde misdaad op de samenleving verder terug te dringen. De huidige intensieve samenwerking en inzet van betrokken partijen wordt voortgezet.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over het jaarverslag 2015 van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) en het verantwoordingsrapport aanpak georganiseerde criminaliteit 2015 van het OM en de politie. “Ondermijning is een hardnekkig probleem dat in sommige regio’s diep in de maatschappij geworteld zit. De signalen over de verwevenheid van onder- en bovenwereld en toename van het onderling geweld tussen criminelen, laten dat helaas maar al te goed zien”, aldus Van der Steur.

Uit de rapportages over 2015 blijkt dat de gezamenlijke prestaties en inspanningen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit wederom zijn gestegen. Dat blijkt onder andere uit het aantal geïntegreerde casussen dat partners in de verschillende regio’s in RIEC-verband hebben opgepakt: 1.516 in 2015 ten opzichte van 1.445 in 2014. De gezamenlijke aanpak in RIEC-verband richt zich vooral op lokale en regionale problemen, maar kent ook landelijke thema’s. Daarbij gaat het om de aanpak van criminele motorbendes, illegale hennepteelt en mensenhandel. Ook wordt geïnvesteerd in het integraal afpakken van crimineel vermogen.

Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden bedroeg in 2015 in totaal 1.765. In 2015 zijn 765 personen door de rechter in eerste aanleg veroordeeld. In 546 gevallen is een vrijheidsstraf opgelegd, in 216 gevallen een taakstraf en zijn 66 boetes opgelegd. Ongeveer twee derde van de vrijheidsstraffen werd opgelegd in drugszaken, vermogensdelicten, witwassen, mensenhandel en -smokkel.

Dinsdag 30 augustus 2016 brengt minister Van der Steur een bezoek aan Bergen op Zoom om de resultaten te bespreken van de integrale aanpak in RIEC-verband. In juni dit jaar maakte de minister nog bekend dat de extra mankracht en inzet in Zuid Nederland tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt voortgezet.

bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: