21 juni, 2024
BinnenlandFlexibel arbeidscontract maakt minder tevreden

Flexibel arbeidscontract maakt minder tevreden
F

Flexwerkers zijn minder tevreden over hun werk en hun leven dan werknemers met een vast contract. Zij presteren daarom ook slechter. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het rapport “Aanbod van arbeid 2014” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het SCP-rapport wordt ingegaan op arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid. Ons land telt al meer dan 800.000 zzp’ers.

De laatste jaren is het overheidsbeleid er steeds meer op gericht de arbeidsdeelname te verhogen.  Dit is o.a. noodzakelijk om de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat te kunnen blijven waarborgen. Daarnaast bestaat de overtuiging dat een groot tekort op de arbeidsmarkt zou kunnen ontstaan. In dit kader is duurzame inzetbaarheid een kernbegrip in het recente arbeidsmarktbeleid. De zogenaamde vernieuwende flexibiliteit lijkt niet altijd een verbetering te zijn. Daarbij springt in het oog dat een opkomst gaande is rondom zogenaamde stapelbanen, waarbij werkenden meerdere banen combineren. Eén baan om de verzekering te betalen, één voor het eten en één voor de benzine……om naar de andere twee banen te kunnen rijden. Op zich niet vreemd, want dit verschijnsel doet zich al namelijk decennia voor in de VS en Duitsland. Verder valt op dat op het gebied van duurzame inzetbaarheid nog veel verbeterslagen te maken zijn.

Het hele rapport vindt u hier.

Voor de ODB bevestigt dit rapport voor de zoveelste keer de onwenselijkheid van steeds verdergaande flexibilisering van arbeidsrelaties.  In ons stuk uit 2013 “Hoe willen wij eigenlijk werken” wees deze bond terecht op alle nadelen van het ZZP paradijs. Een duurzaam contract tussen werknemer en werkgever moet volgens de ODB dan ook altijd de norm blijven en niet de onder Balkenende 1 ingezette flexibilisering van de arbeidsmarkt.

bron: VCP
Rapport SCP

Arag Banner
Vorig artikel
Volgend artikel
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: