19 april, 2024
BinnenlandEen werkplek zonder kanker(?)

Een werkplek zonder kanker(?)
E

Een van de grootste problemen voor de gezondheid op het werk, wereldwijd, is werkgerelateerde kanker. Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden 53% van de sterfgevallen in de EU, circa 80 000 mensen, in verband gebracht met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. In Nederland overlijden ongeveer 2.700 mensen per jaar aan de gevolgen van werkgerelateerde kanker.

Bewustwordingscampagne
Om bewustwording van de risico’s van het werken met kankerverwekkende stoffen te vergroten hebben zes organisaties binnen de EU, waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en EU-OSHA, een actieprogramma opgezet in de vorm van een ‘roadmap’. Deze routekaart brengt de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek meer onder de aandacht en deelt goede praktijken.
Lees verder over de ‘roadmap’ op de website van de EU-OSHA

Hoe vindt blootstelling plaats?
Er zijn drie manieren waarop kankerverwekkende stoffen in je lichaam kunnen komen:

  • Door inademen van verontreinigde lucht.
  • Door inslikken. Bijvoorbeeld doordat in een ruimte waar met kankerverwekkende stoffen wordt gewerkt, kunnen deze stoffen op het eten komen om vervolgens in het lichaam terecht komen.
  • Via huidcontact. Bijvoorbeeld bij gebruik van handschoenen om met kankerverwekkende stoffen te werken. Door contact met de handschoenen kunnen de gevaarlijke stoffen op je kleding of zelfs op je gezicht komen.

Lees het informatieblad blootstelling aan carcinogenen op het werk (pdf)

Hoe zorg je voor goede preventie?
Goede arbeidshygiëne en het volgen van de STOP-strategie op de werkplek verkleint het risico op blootstelling aan kankerverwekkende stoffen of kan blootstelling zelfs voorkomen.
Op het informatieblad ‘blootstelling aan carcinogenen op het werk’ vindt u meer informatie over de STOP-strategie en de belangrijkste regels om tot een goede arbeidshygiëne te komen.
Meer informatie op de website van EU-OSHA

SER-conferentie grenswaarden
Op 10 en 11 februari 2020 organiseert de Sociaal Economische Raad (SER) in Den Haag een internationale conferentie over het grenswaardensysteem voor kankerverwekkende stoffen.

Bron: SER
Foto: Alexas_Fotos via Pixabay / Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: