23 juli, 2024
BinnenlandEen kleine maar gezonde Nederlandse defensieorganisatie

Een kleine maar gezonde Nederlandse defensieorganisatie
E

Partij: GroenLinks (GL)
Lijsttrekker: Jesse Klaver

Onze groene en linkse oplossingen zijn hard nodig in Nederland. We weten dat we zo niet verder kunnen. Het is tijd voor verandering. Voor nu en later. Defensie moet uitgerust zijn om Nederland en haar bondgenoten te verdedigen en kunnen ingrijpen bij wereldwijde humanitaire crises. We moeten investeren in de technologie en apparatuur die nodig is voor de toekomst. Defensie moet een betrouwbare en zorgzame werkgever zijn.

SAMENWERKEN MET BETROUWBARE BONDGENOTEN
Samenwerking leidt tot een grotere capaciteit, meer effectiviteit en minder kosten. Zo zijn er belangrijke militaire partnerschappen met Duitsland en België. Die samenwerkingen zijn grotendeels succesvol en smaken naar meer.

 • GroenLinks wil dat de Nederlandse defensieorganisatie samenwerkt met de legers van betrouwbare bondgenoten.
 • GroenLinks ondersteunt dan ook initiatieven die EU-breed tot meer defensie-integratie leiden.

INVESTEREN IN TECHNOLOGIE EN APPARATUUR
Door technologische ontwikkelingen verandert de manier waarop conflicten worden uitgevochten. Nederland moet zich kunnen verdedigen tegen cyberaanvallen.

 • GroenLinks wil dat we investeren in de technologie en apparatuur die nodig is met het oog op de toekomst, zoals cyberdefensie.

DRONES EN CYBEROORLOG
Internationale conflicten veranderen. Steeds vaker wordt inzet van traditionele wapens gecombineerd met of vervangen door onconventionele wapens die geweld gebruiken zonder menselijke tussenkomst.

 • GroenLinks wil investeren in cyberdefensie en waar het kan samenwerken met bondgenoten om de gezamenlijke verdediging te versterken.
 • GroenLinks vindt bijvoorbeeld dat drones niet ingezet mogen worden voor standrechtelijke executies zonder rechtsgrond.
 • GroenLinks wil dat Nederland vooruitkijkt en niet wacht op de ontwikkelingen in de defensie-industrie. 
 • GroenLinks wil een internationaal debat voeren over de juridische, morele en operationele kaders van deze nieuwe wapensystemen.
 • GroenLinks wil dat de regering werkt aan een internationaal verbod op de ontwikkeling van killer robots.

EEN CULTUUR VAN VEILIGHEID EN ZORGZAAMHEID
Defensie moet een betrouwbare en zorgzame werkgever zijn. Recente voorvallen hebben aangetoond dat er sprake is van seksuele intimidatie en mishandeling bij Defensie. Werken bij Defensie moet daarnaast gepast beloond worden.

 • GroenLinks wil dat Defensie het vertrouwen van haar medewerkers terugwint en een omslag maakt naar een cultuur van veiligheid en zorgzaamheid.
 • GroenLinks zet zich in voor een goede beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel. Niet alleen om nieuwe mensen te werven, maar ook om goed personeel te behouden.

CARIBISCH GEBIED
De Caribische gedeelte van ons Koninkrijk moet – net als Nederland – kunnen worden verdedigd. Het Caribisch gebied heeft te maken met dreigingen van instabiele regimes in de regio, zoals dat van Venezuela.

 • GroenLinks wil samenwerking aangaan met andere westerse landen met een verdedigende taak in het Caribisch gebied, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

EEN WERELD ZONDER KERNWAPENS
Er zijn nog altijd bijna 15.000 kernwapens in de wereld. Veel van die wapens zijn slecht beveiligd. De belangrijkste kernmachten zijn nog altijd niet bereid om te ontwapenen. Dit is een grote bedreiging voor onze veiligheid.

 • GroenLinks wil kernwapens de wereld uit
 • GroenLinks wil dat Nederland zich binnen de Verenigde Naties hard maakt voor bindende afspraken over non-proliferatie en het ontmantelen van bestaande kernwapens.
 • GroenLinks wil een kernwapenvrij Nederland, waar dus geen (Amerikaanse) kernwapens gestationeerd zijn.

EUROPESE DEFENSIESAMENWERKING
Nu al werken de lidstaten vaak samen onder de EU-vlag. Zo bewaken Europese soldaten schepen voor de kust van Somalië en proberen zij een einde te maken aan de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De EU onderneemt daarnaast ook civiele missies.

 • GroenLinks wil dat de legers van de EU-lidstaten nauwer gaan samenwerken
 • GroenLinks wil dat nationale regeringen en parlementen de bevoegdheid blijven houden om te beslissen over het inzetten van eigen militairen
 • GroenLinks wil dat militaire capaciteiten van EU-landen meer op elkaar worden afgestemd, zodat er meer effectiviteit kan worden behaald voor minder geld 

Bron: GroenLinks
Foto: Twitter / politieke partijen

Opmerking:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: