26 mei, 2024
BinnenlandDienstplicht Voor Nederlandse Vrouwen?

Dienstplicht Voor Nederlandse Vrouwen?
D

Op dit moment vallen alleen mannen onder de kaderwet dienstplicht. Op verzoek van enkele partijen uit de Kamer onderzocht minister van Defensie Hennis-Plasschaert hoe valt te regelen dat vrouwen ook onder deze dienstplichtwet vallen. Dit vanwege het belang van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

De minister liet de Kamer vandaag weten dat zij is begonnen met het voorbereiden van een wetsvoorstel om dit te regelen. Dit voorstel is naar verwachting in het najaar gereed. Omdat de opkomstplicht 20 jaar geleden is opgeschort, heeft een wetswijziging op dit moment geen grote gevolgen. Nederland beschikt tegenwoordig over een beroepsleger en beëindiging van de opschorting van de opkomstplicht is niet aan de orde. De wet is nu nog toegespitst op mannelijke personen met woorden zoals ‘hij’, ‘hem’ en ‘broederdienst’. Dit zal worden aangepast. Ook de Wet gewetensbezwaren militaire dienst zal een wijziging ondergaan.

De wijziging heeft wel een aantal praktische gevolgen. Net als alle jongens van 17 jaar, krijgen in de toekomst ook meisjes van deze leeftijd een brief over de dienstplicht. Mocht het zover komen dan hebben ook zij recht om bezwaar aan te tekenen. Tot nu toe stelde Defensie dat vrouwen van de dienstplicht zijn uitgesloten door hun achterstand op de arbeidsmarkt. Hennis: “Gelet op de wens van uw Kamer, weegt naar huidig inzicht het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen zwaarder dan een eventuele achterstand op de arbeidsmarkt.” Bovendien zijn vrouwen volgens de minister in vergelijking met 20 jaar geleden vrijwel even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft juist hoogopgeleide specialisten nodig, schrijft ze.

Mening ODB
De ODB schreef in september 2013 al dat het zondermeer wenselijk zou zijn om de wetgeving aangaande de dienstplicht te moderniseren. Noorwegen is in 2015 al van start gegaan om de dienstplicht voor vrouwen in te voeren. Net als in Nederland heeft Noorwegen geen behoefte om iedereen op te roepen van zijn/haar dienstplicht. Indien daar behoefte voor zou zijn moet je eerst de opkomstplicht activeren. Misschien zou het een overweging zijn om een dienplicht in te voeren “een sociale dienstplicht” bij meerdere onderdelen van onze samenleving. Zo’n laatste regeling is immers rechtvaardiger naar elk individu toe.

Bron: Mindef

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: