19 april, 2024
BinnenlandDefensiepersoneel niet langer eigen richtlijn rond externe contacten

Defensiepersoneel niet langer eigen richtlijn rond externe contacten
D

Defensiepersoneel heeft niet langer een eigen richtlijn rond externe contacten van Rijksambtenaren. In plaats daarvan sluit Defensie zich aan bij de Rijksbrede herziene versie van de ‘Aanwijzingen voor externe contacten rijksambtenaren’, die 2 februari 2021 jl. is ingegaan.

SG A978 vervalt

In de nieuwe Aanwijzing is defensiespecifieke wet- regelgeving verwerkt, de Wet ambtenaren Defensie. De oude defensiebrede Aanwijzing SG A978 vervalt daarmee.

Rijksbreed  

In de nieuwe Rijksbrede aanwijzing staat vooral wat wel mogelijk is qua informatieverstrekking van ambtenaren aan de Kamers en Kamerleden. De oude versie was op een aantal vlakken onduidelijk en dat leidde vaak tot misverstanden. Uitgangspunt is om verzoeken voortaan ‘welwillend en zakelijk’ te beoordelen.

Advies vragen vervalt

Een belangrijke wijziging voor defensiepersoneel is dat het niet meer noodzakelijk is om vooraf advies te vragen voor een eigen publicatie of optreden op een belangrijk symposium of activiteit. Dat moest gebeuren bij de eenheid communicatie van het onderdeel of bij de Directie Communicatie (DCo).

Eenheid adviseert

De eenheid communicatie van het eigen onderdeel, of de directie Communicatie kan uiteraard altijd hulp en steun bieden in het voornemen bij een publicatie of optreden bij een toonaangevend symposium. Zij kunnen tegenlezen, adviseren over eventueel gevoelige passages, maar ook over publicitaire aangelegenheden.

Artikel 12

Wat niet veranderd is in de Rijksbrede aanwijzing, is het artikel dat handelt over de contacten met de media (art 12). Hiervoor geldt nog steeds dat contacten met de media, over zaken die defensie raken, verlopen via tussenkomst van de eenheid communicatie van het eigen onderdeel of de directie Communicatie.

Draagvlak vergroten

Het streven van Defensie is het vergroten van draagvlak. Dat kan alleen als we ook in de media goed en volledig over het voetlicht brengen wat we bij Defensie doen. Dat is ook het uitgangspunt bij de beoordeling van interviewverzoeken. Het verhaal van Defensie op een goede en aansprekende manier laten vertellen.

Rechten gelijkgetrokken

In de herziene versie zijn daarnaast wijzigingen toegevoegd die het gevolg zijn van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Via deze wet zijn de rechten tussen ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven gelijkgetrokken.

Zie ook Herziening aanwijzingen voor externe contacten rijksambtenaren rijksoverheid.nl

Bron: MinDef / Redactie ODB
Foto: Unsplash /Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: