21 juni, 2024
BinnenlandDefensie Bij Crisisoefening Rivierdijken

Defensie Bij Crisisoefening Rivierdijken
D

Defensie levert landmacht personeel voor de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’. Deze oefening wordt deze week gehouden door 5 waterschappen, 3 veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland en het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN).

‘Deining & Doorbraak’ is de grootste hoogwateroefening in Nederland sinds de problemen met hoogwater in 1995. Toen bedreigden hoge rivierstanden de dijken en polders. In dat jaar stond in Gemeente Kampen het water van de IJssel zelfs op de kade. Militairen van de Genie uit Wezep legden zandzakken om de stad te beschermen. In de Bommeler- en Tielerwaard moesten bijna een kwart miljoen mensen evacueren. Achter die dijken wonen en werken meer dan 4 miljoen Nederlanders.

1147 kilometer rivierdijken
Tijdens de oefening draait het om een hoge waterstanden in de Rijn en de IJssel. Het gebied langs de Maas doet in deze oefening niet mee, omdat de Maas niet wordt gevoed vanuit de Duitse Rijn. Daarnaast is een dijkdoorbraak langs de Maas niet direct levensbedreigend.

Hoogtepunt van de oefening is woensdag als de waterschappen actief hun dijkwachten langs de IJssel inzetten. Die dag inspecteren meer dan 1.000 mensen 1147 kilometer rivierdijk op zwakke plekken en ‘versterken’ die bij dreigend hoogwater. Dat gebeurt, ook ’s avonds en ’s nachts, samen met militairen Defensie van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte.

Door te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem staat hoog op de agenda. De oefening is vrijdag afgelopen.

Integrale veiligheidspartner
Defensie werkt als integrale veiligheidspartner bij de bestrijding van crises en rampen samen met civiele partners zoals politie, brandweer, gemeenten, geneeskundige diensten en het Openbaar Ministerie. Hiervoor is Nederland ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn inzetbaar bij een nationale crisis, maar ook om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Vaak beperkt een crisis zich niet tot 1 gemeente. Daarom vallen de grenzen van de 25 veiligheidsregio’s samen met die van de 10 politieregio’s. Contactpersonen vanuit Defensie voor de veiligheidsregio’s zijn de Regionaal Militair Commandant en de Regionaal Militair Operationeel Adviseur.

Waterschap, Veiligheidsregio, Rijkswaterstaat en Defensie
De oefening Deining & Doorbraak is de eerste oefening van deze omvang door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM). Daarin werken de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Stichtse Rijnlanden en Rivierenland intensief samen. In de oefening zijn ook de veiligheidsregio’s Gelderland Midden, Utrecht, IJsselland en Noord –en Oost Gelderland betrokken, net als Rijkswaterstaat (Watermanagementcentrum Nederland & Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging) en het ministerie van Defensie.

Bron: Mindef
Foto: Mindef (2014)

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: