21 juni, 2024
AanbevolenDefensie Onder Verscherpt Toezicht Kamer(?)

Defensie Onder Verscherpt Toezicht Kamer(?)
D

GroenLinks wil dat het ministerie van Defensie onder verscherpt toezicht komt te staan van de Tweede Kamer. Afgelopen woensdag 31 oktober heeft Kamerlid Isabelle Diks een voorstel hiertoe gedaan. Na een jaar van veiligheidsincidenten, slechte zorg voor het personeel en geklungel in de bedrijfsvoering blijkt dat Defensie niet in staat is de problemen alleen op te lossen. Volgens Diks moet de Kamer staatssecretaris Visser te hulp schieten.

Diks: “Onder elke tegel die afgelopen jaar bij Defensie is omgekeerd, is een incident of schandaal gevonden. Ratten in de kantines, helmen van karton, gasmaskers met kankerverwekkend chroom-6, onbewoonbaar verklaarde barakken, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het ergste is dat in de bedrijfsvoering van Defensie niets is veranderd waaruit blijkt dat dit geklungel snel tot het verleden zal behoren. GroenLinks vindt intensiever toezicht daarom noodzakelijk.”

De Tweede Kamer moet het herstel van de bedrijfsvoering bij Defensie aanmerken als Groot Project. Dan zou de Kamer vaker worden geïnformeerd en meer inzicht krijgen in de maatregelen en bijbehorende budgettaire kaders. Volgens Diks is dit noodzakelijk voor het waarborgen van de veiligheid van het defensiepersoneel, en bovendien nodig om de effectiviteit van de defensieorganisatie te verbeteren.

Diks: “Staatssecretaris Visser is voortvarend aan de slag gegaan met een plan van aanpak voor het verbeteren van de veiligheid binnen de defensieorganisatie. Dat heeft echter niet kunnen voorkomen dat er nog steeds veiligheidsincidenten ontstaan. Ook fouten in de bedrijfsvoering, zoals het niet op tijd inkopen van warme kleding voor soldaten, zijn een veiligheidsrisico voor de militairen. Zowel het ministerie als de Kamer hebben de verantwoordelijkheid de veiligheid van onze mannen en vrouwen in uniform te garanderen.”

Bron: GroenLinks
Foto: Defensie/Tweede Kamer/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: