2 maart, 2024
BinnenlandDefensie In Zee Met Rederij

Defensie In Zee Met Rederij
D

Defensie en rederij Spliethoff, één van Nederlands grootste rederijen, gaan nauw samenwerken. Staatssecretaris Barbara Visser en Michael van den Heuvel van  Spliethoff tekenden 29 mei 2019 een intentieverklaring in de Eemshaven. Deze moet leiden tot het Ecosysteem Maritieme Capaciteit.

Dit samenwerkingsverband draait om innovatie, van elkaar leren, en uitwisseling van personeel en materieel.

Defensie moet strategisch slagvaardiger en wendbaarder worden en heeft behoefte aan maritieme transportcapaciteit. Voor de nationale maritieme sector zijn veiligheid en het kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde professionals van belang.

Doelstellingen voor het Ecosysteem Maritieme Capaciteit:

  • Een gezamenlijke pool met gegarandeerde en gevarieerde zeetransportcapaciteit;
  • Profiteren van elkaars ‘best practices’ en onderscheidende kwaliteiten;
  • Ontwikkeling van een gezamenlijk personeelsbestand voor de maritieme sector.

Het initiatief draagt tegelijkertijd bij aan de NAVO-behoefte aan strategische transportcapaciteit. Nederland loopt voorop bij het dossier militaire mobiliteit. Hierbij worden in internationaal verband stappen gezet om troepenverplaatsingen te vergemakkelijken.

Geslaagde pilot vervoersbedrijf
De pilot Ecosysteem Maritieme Capaciteit volgt op de geslaagde pilot Logistiek en Personeel van de landmacht met vervoersbedrijf DSV. Hierbij hebben 2 organisaties op het land ervaring opgedaan met elkaars mensen (chauffeurs en logistiek personeel), middelen (voertuigen, trailers en warehouse) en manieren (planning, competenties, technologie). 

In aanloop naar het Ecosysteem Maritieme Capaciteit voert rederij Spliethoff 2 materieelverschepingen voor Defensie uit. Zo vervoert een load on/load off-schip op dit moment materieel van het vuursteuncommando terug naar Nederland vanuit Zweden.

Beide partijen gaan ook personeel uitwisselen. Spliethoff heeft een opleidingsprogramma en speciaal uitgeruste schepen waar (aspirant-)marineofficieren praktijkervaring kunnen opdoen. Aan de andere kant kunnen officieren van Spliethoff, vrijwillig, als marineofficier (reservist) worden ingezet. De nu lopende pilot maakt knelpunten en kansen inzichtelijk.

Reactie ODB
Goede zaak dit uitwisselingsprogramma, edoch is dit eenzijdig voor de officieren? Of worden ook voor onderofficieren banen beschikbaar gesteld bij deze rederij?

Bron: Mindef
Foto: Mindef/Spliethoff/redactie/Gordon Johnson en Dimitris Vetsikas via Pixabay.com

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: