14 juli, 2024
BinnenlandDefensie in coronatijd: bijna 60.000 werkdagen "at your service!"

Defensie in coronatijd: bijna 60.000 werkdagen “at your service!”
D

Defensie springt vandaag op de kop af 1 jaar bij om gevolgen van het coronavirus voor Nederlanders te verzachten, ook in het Caribisch gebied. En zo lang dit nodig is, blijft de militaire organisatie dat doen.

1000 militairen

Zo staan er nu 1.000 militairen paraat om bijvoorbeeld te ondersteunen bij het inenten van de Nederlandse bevolking tegen COVID-19. Civiele autoriteiten, zoals het ministerie van Volksgezondheid, hoeven het maar te vragen en Defensie weegt de mogelijkheden af.

131 keer

Verzoeken om hulp van Defensie waren er al veelvuldig. Neem de teststraten, de nodige werden door militairen bemand. Verder leverde Defensie planners. Ze brachten in kaart bij welke ziekenhuizen nog IC-capaciteit was en regelden verplaatsingen. En vergeet de omvangrijke inzet van militair artsen en verpleegkundigen niet, zowel in ziekenhuizen als in zorginstellingen. Van de enorme hoeveelheid vragen om hulp op allerlei gebied, willigde Defensie er 131 in. De organisatie stelde daar middelen en personeel voor beschikbaar. In totaal ging het om 59.850 werkdagen.

Voedselbanken

En wat te denken van de stilgelegde voedselbanken. In meerdere plaatsen hielpen militairen het verstrekken van levensmiddelen weer op gang. Verder werd er aan onder meer Voedselbanken en het Leger des Heils meer dan 130.000 kilo aan etenswaren en dranken gedoneerd, overtollig als gevolg van gecancelde oefeningen. Er werd zelfs gekookt voor minderbedeelden.

We doen meer!

Defensie deed veel meer dan dit. Waar militairen op verzoek bij betrokken waren is in kaart gebracht in een infographic.

Zie ook: COVID-19 en inzet Defensie

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: