16 juni, 2024
BinnenlandDeelname aan terroristische organisatie leidt tot verlies nederlanderschap

Deelname aan terroristische organisatie leidt tot verlies nederlanderschap
D

Staatssecretaris teeven van Veiligheid en Justitie wil het mogelijk maken dat deelname aan een terroristische organisatie automatisch leidt tot verlies van het Nederlanderschap.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de bewindsman dat vandaag voor advies naar de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is gestuurd.  Daarmee voert hij een motie uit van het Kamerlid Dijkhoff, waarin om een dergelijke regeling wordt gevraagd.

Tot nu toe is verlies van rechtswege alleen mogelijk als iemand vrijwillig dienst neemt in het leger van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk of tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is.

Volgens de bewindsman geven veranderende maatschappelijke opvattingen over terroristische of paramilitaire organisaties en guerrillagroepen voldoende aanleiding de huidige regeling aan te passen. Wel is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een voorwaarde omdat aan het bewijs van deelname aan deze groeperingen hoge eisen moeten worden gesteld. Met een strafrechtelijke veroordeling staat de feitelijke grondslag die het verlies van het Nederlanderschap rechtvaardigt, voldoende vast.

Daarnaast wil Teeven dat het Nederlanderschap kan worden ingetrokken na een onherroepelijke veroordeling voor hulp bij voorbereidingen van een terroristisch misdrijf door inlichtingen te verschaffen, kennis en vaardigheden over te dragen of middelen ter beschikking te stellen. In die gevallen keert de betrokken persoon zich zozeer tegen de essentiёle belangen van de staat dat de band tussen hem en het Koninkrijk niet langer kan bestaan. De twee nieuwe maatregelen mogen niet leiden tot staatloosheid.

Het betreffende wetsvoorstel
Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: