24 mei, 2024
BinnenlandDe zorgverzekering

De zorgverzekering
D

In Nederland is de basis zorgverzekering verplicht. Ook Nederlanders die in het buitenland wonen en in Nederland een dienstbetrekking hebben, vallen samen met hun gezinsleden onder de Zorgverzekeringswet en zijn dus verplicht de basisverzekering af te sluiten. Ouders moeten hun minderjarige kinderen tot hun 18e levensjaar verzekeren, waarbij kinderen tot 18 jaar gratis zijn verzekerd voor de basisverzekering. Hierna gaan zij premie betalen. Met een basisverzekering bent u verzekerd voor basiszorg zoals huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, spoedeisende hulp en geneesmiddelen. De basisverzekering bevat een door de overheid vastgesteld basispakket aan zorg. 

Militairen in werkelijke dienst zijn uitgesloten van deelname aan de Zorgverzekeringswet. Zij zijn verplicht verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Hun evt. partner en kinderen zijn vrij in hun keuze van verzekering.

Zorgkeuze
Afhankelijk van de keuze van uw partner in zorgaanbieder, u bent tenslotte als militair verzekerd via ZSVK, zijn partijen, artsen en specialistische zorg zoals therapeuten, gecontracteerd. Hiervan krijgt u een maximaal bedrag tot 100% van uw zorgkosten vergoed. Wilt u naar een zorgverlener waar geen contract mee is dan krijgt u vaak maar tot maximaal 90% vergoed. Het is dus belangrijk, dat als u overweegt om over te stappen, dat u de vergoedingen vergelijkt op een vergelijkingssite. Het is aan u om te bepalen welke zorg u denk nodig te hebben en hoe vaak.

Uiteraard zit aan alles een prijs.

Premie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt ieder jaar met Prinsjesdag de rekenpremie bekend.
Alle verzekeraars hebben een verplicht eigen risico welke u kunt verhogen met een vrijwillig extra eigen risico, waardoor u korting krijgt op de premie van de basisverzekering.
De korting die u op de basisverzekering ontvangt is afhankelijk van het gekozen eigen risico. Het eigen risico kan oplopen tot wel €500. Verwacht je weinig zorgkosten dan kan je overwegen om je verplicht eigen risico van €385 te verhogen. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering wordt je eigen risico aangesproken. Pas als dit bedrag op is betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Als je ervoor kiest je verplichte eigen risico op te hogen met een vrijwillig eigen risico, ontvang je premiekorting. Je krijgt dan korting op je zorgpremie. Maar wanneer is dit slim om te doen? Ook vergelijkingssites hebben dit al voor u uitgezocht. U bepaalt of u dit risico wilt nemen, deze voor een premiekorting.

Wat vaak vergeten wordt is dat er bij zorgkosten ook vaak een verplicht eigen bijdrage bestaat, welke men niet moet verwarren met eigen risico. De Rijksoverheid heeft bepaald dat bepaalde zorgkosten niet volledig vergoed worden door de basisverzekering. De verzekerde betaalt dan een eigen bijdrage in de vorm van een percentage of een vast bedrag.

De eigen bijdrage is van toepassing op een aantal zorgvormen die vanuit het basispakket worden gedekt. Voor specifieke zorgvormen betaal je dus een bepaald deel van de gemaakte kosten uit eigen zak.

De eigen bijdrage dien je soms gelijktijdig met het eigen risico te betalen.

De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen: een nominale verzekeringspremie en een inkomensafhankelijke bijdrage. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming welke aangevraagd kan worden bij de Belastingdienst.

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering. U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen.

Kan ik zorgtoeslag krijgen?

U hebt recht op zorgtoeslag als u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen.

Als u militair in actieve dienst bent, worden uw ziektekosten gedekt door de ziektekostenregeling van het ministerie van Defensie. U bent dan niet verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Daarom krijgt u geen zorgtoeslag.

Als uw toeslagpartner geen militair is kan deze wel zorgtoeslag aanvragen. Deze krijgt dan de helft van de toeslag voor iemand met een toeslagpartner. Uw inkomen telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Geef het aan de belastingdienst door

Hebt u zorgtoeslag en wordt u militair? Geef dat altijd aan de belastingdienst door. Zij zetten dan de uitbetaling van uw zorgtoeslag stop. Krijgt u zorgtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of als u gaat samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie altijd binnen 4 weken aan hun doorgeven. Zo voorkomt u dat u onterecht zorgtoeslag ontvangt en deze later aan de belastingdienst moet terugbetalen.

Zorgtoeslag aanvragen

Uw zorgtoeslag vraagt u aan op de site van de belastingdienst onder Mijn toeslagen.

U kunt zorgtoeslag voor 2021 aanvragen tot 1 september 2022. Wilt u nog toeslag voor eerdere jaren aanvragen? Lees meer bij Ik wil een toeslag aanvragen.

Drempelbedrag 2020

Het drempelbedrag specifieke zorgkosten is misschien ook wel voor u en uw partner van toepassing. Deze is op de site van de belastingdienst te raadplegen. Indien u deze niet vergoede kosten, niet zijnde eigen of verplichte bijdrage wilt opvoeren bij uw aangifte 2020, en u hebt beide een baan dan is uw drempelinkomen (drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek) snel boven het bedrag van €41.765. Dit bedrag is de zogenaamde drempel om iets te kunnen aftrekken €689 + 5,75% van het bedrag boven uw drempelinkomen van €41.765. Bij drempelinkomen van €15.726 tot €41.765 is dit 1.65% van uw drempelinkomen. Tot een drempelinkomen van €7.863 is dit €136. U zult begrijpen dat u niet snel boven dit bedrag zult uitkomen. Makkelijker kunnen ze het u niet maken.

Via onze partner Noventas kun je nu heel eenvoudig ook de diverse zorgverzekeringen met elkaar vergelijken in zes stappen. Of gebruik de Noventas ‘zorgvergelijker‘.

Tekst: Redactie ODB

Foto: Marek Studzinski / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: