24 mei, 2024
BinnenlandDe Maat Is Vol: Wij Hebben Lang Genoeg Gewacht!

De Maat Is Vol: Wij Hebben Lang Genoeg Gewacht!
D

Open brief aan de minister van Defensie, de staatssecretaris van Defensie en de Vakbonden.
Schinveld, 7 Juni 2018

Ik hoor het de staatssecretaris nog zeggen; “Defensie neemt haar verantwoording”. Nu we inzicht hebben in de financiële regeling en dinsdag 6 juni in Roermond de toelichting is bijgewoond blijft maar 1 conclusie over en dat is……

„Defensie ontloopt haar verantwoordelijkheid en zet alle zieke oud-POMS medewerkers, inclusief de weduwen, definitief in de kou.”

De hoop die wij kregen na de bekendmaking dat Defensie willens en wetens in haar zorgplicht jegens POMS personeel heeft verzaakt, werd teniet gedaan door de ijskoude douche met de karige en verder uitgeklede compensatieregeling waarmee we nu dreigen te worden afgescheept. De regeling zoals hij er nu ligt is herkenbaar gebaseerd als een inkooptraject met als doel MAXIMAAL resultaat tegen MINIMALE kosten. Zo ga je met goederen en diensten om en NIET MET DE DOOR TOEDOEN VAN DEFENSIE GEDUPEERDE OUD-MEDEWERKERS.

Ik reken erop dat de vakbonden, nota bene de vertegenwoordigers voor de werknemers, de woede van de oud POMS medewerkers over deze regeling als een afwijzing zien op hun akkoord op deze SCHANDALIGE regeling.

Voor de betrokken vakbonden geldt…

„…..krab je eens goed achter de oren, haal de tevreden grijns van jullie gezichten en kom tot het besef met welke miskleun is ingestemd..!!”

Defensie heeft het slinks gespeeld. Ontbrekende personeelsgegevens waardoor men überhaupt niet meer kan achterhalen wie er gewerkt heeft, ontbrekende gegevens van medische keuringen enzovoort maskeren de inadequate zorgplicht. Dit maakt voor het RIVM ieder vergelijk van de POMS populatie met andere groepen onmogelijk. Met deze ontbrekende informatie zijn het RIVM en de vakbonden voor de Defensie kar gespannen. Daarmee is een regeling ontworpen die OP GEEN ENKELE wijze inhoud geeft aan het excuus van Defensie en waardoor van de financiële regeling maar bar weinig is over gebleven. Door het minimalistische karakter wat betreft toepasbaarheid en vergoedingen is de huidige regeling voor Defensie financieel beperkt en biedt dit voor Defensie, ondersteund door de RIVM resultaten en het akkoord van de vakbonden een mooie plek om zich achter te verschuilen.

Mijn boodschap voor Defensie…

„… neem eindelijk eens je verantwoordelijkheid jegens het POMS personeel en zet jullie excuus om in heldhaftige daden..!!!”

Hoe dat te doen..?

 • Gooi de huidige regeling in de prullenbak.
 • Stop met verschuilen achter RIVM resultaten en wacht niet meer op de nieuwe resultaten van de RIVM vervolgonderzoeken naar gebruik van overige gevaarlijke stoffen gebruikt op NL-Poms.
 • Ontwerp een nieuwe regeling die:
  • wel ‘fatsoenlijk’ is;
  • wel recht doet aan al het leed dat POMS medewerkers is aangedaan;
  • waarin niet het beschikbare budget maar de gedupeerden centraal staan;
  • waarin iedere gedupeerde minimaal een adequate compensatie ontvangt;
  • die wat betreft ziektebeelden breed toepasbaar is;
  • waarvan de ziektebeelden los staan van het wetenschappelijk aantoonbare “mogelijk” en ‘(on)waarschijnlijk’ veroorzaakt door Chroom 6;
  • waarvan de hoogte van de uitkeringen adequaat is;
  • die geen onderscheid kent in functies, ziek is immers ziek;
  • die ook recht doet en compensatie verleend aan de weduwen van voormalig POMS collega’s;
  • die zich niet verschuild achter ‘juridisch gelijk’ hebben;
  • die betrokkenen rechtstreeks een stem en invloed geeft op de nieuwe regeling.

En als meest belangrijke;

„DOE DIT NU…!!!
De maat is vol, we hebben lang genoeg gewacht…!!!”

Hiermee zal Defensie:

 • wel tegemoet komen aan de belangen van door hun toedoen gedupeerde oud-medewerkers;
 • inhoud geven aan het excuus van de staatssecretaris als gevolg van het verzaken van de zorgplicht;
 • haar imago als werkgever eindelijk verbeteren;
 • en aanzienlijke kosten bespraken doordat vele juridische procedures onnodig worden.

W.g.
Henk Coort

Voorzitter Stichting Gedupeerden gevaarlijke stoffen NL-POMS

Bron: open brief Stichting Gedupeerden gevaarlijke stoffen NL-POMS
Foto: redactie/Defensie/L1NWS
Bijlage: Open Brief aan Defensie en vakbonden

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: