23 juni, 2024
BinnenlandDe kern van ons program is onze liefde voor Nederland

De kern van ons program is onze liefde voor Nederland
D

Partij: Forum voor Democratie (FvD)
Lijstrekker: Thierry Baudet

Het inzetten van ons leger doen wij alleen vanuit het Nederlands belang. Nederland houdt dan ook altijd volledige zeggenschap over de eigen inzet. Met de vorming van een EU-leger zullen wij nooit instemmen. Het NAVO-lidmaatschap van Turkije moet worden beëindigd.

Wij willen:

  • Defensiebudget ophogen naar 2% van het BBP.
  • Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen, waaronder het dichten van het AOW-gat.
  • Speciale garantieregeling vanuit het Ministerie van Defensie om behalve basissalaris ook variabele toeslagen als basis te hanteren voor hypotheekfinanciering voor militairen, waardoor de leencapaciteit sterk wordt vergroot.
  • Respect en waardering voor onze veteranen; meer aandacht voor PTSS en andere aandoeningen ten gevolge van buitenlandse missies.
  • Gegarandeerde inzetbaarheid van goed materieel voor oefeningen.
  • Uitbreiding Koninklijke Marechaussee om de grenzen beter te bewaken.
  • Uitbreiding Nationale Reserve.
  • Nederlandse defensie-industrie meer betrekken bij aanschaf, onderhoud en ontwikkeling van materieel.
  • Nooit toestaan dat de inzet van onze militairen door de EU wordt bepaald

Bron: FvD
Foto: Twitter / politieke partijen

Opmerking:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: