23 juni, 2024
BinnenlandD66: “Hennis, maak nieuwe vrienden binnen Europa!”

D66: “Hennis, maak nieuwe vrienden binnen Europa!”
D

D66-Kamerlid Wassila Hachchi vindt dat minister Hennis (Defensie, VVD) meer samenwerking moet zoeken met de Fransen op het gebied van defensie. Nederland heeft al een goede maritieme samenwerking met België, Luxemburg Duitsland en Engeland en heeft verder goede banden met de Noren, Denen en Belgen op het gebied van de luchtmacht. Hachchi: “Frankrijk is, samen met het Verenigd Koninkrijk, een van de grootste Europese krijgsmachten. Ze hebben een zetel in de VN-Veiligheidsraad en zijn sinds een paar jaar actief binnen de NAVO. Het wordt tijd dat Hennis een keer afreist naar haar Parijse collega om over de toekomst te praten.”

Afrika

Het Kabinet gaf onlangs aan dat door de toegenomen focus van de VS op Azië, wij zelf meer verantwoordelijkheid krijgen voor de stabiliteit in de eigen omgeving. Noord-Afrika (Mali) wordt daardoor een belangrijk gebied waarbij het Kabinet meer betrokkenheid wil. Frankrijk heeft veel kennis en ervaring als het gaat om missies naar Afrika (Vreemdelingen Legioen), samenwerking met de Fransen is dan ook opportuun. Hachchi: “Nederland kan profiteren van de Franse ervaring in deze onveilige en instabiele regio. We doen nu al piraterij- en trainingsmissies voor de kust van Somalië. Waar je elkaar kunt versterken moet je dit vooral niet nalaten.”

Bezuinigingen

Defensie kampt na bezuinigingen nog met een structureel tekort van 330 miljoen euro. Wereldwijd kampen landen met krimpende krijgsmacht-budgetten, ook in Europa. Daarom moet Nederland inzetten op meer Europese samenwerking. “Hennis richt zich tot nu toe op samenwerking met de meest voor de hand liggende partners zoals België, Luxemburg, Duitsland, Engeland,Noorwegen en Denemarken. Nu de Fransen net als Nederland ook met een toekomstvisie bezig zijn, is dit het perfecte moment om ook met hen aansluiting te zoeken. Dit biedt kansen om gezamenlijk initiatieven te ondernemen,” aldus Hachchi.

bron: D66

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: