14 juli, 2024
BinnenlandCompenserende Maatregelen Vanwege Verhoging Pensioenpremie

Compenserende Maatregelen Vanwege Verhoging Pensioenpremie
C

De ministerraad heeft besloten in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers. Aanleiding is de gisteren door het ABP vastgestelde verhoging van de pensioenpremie volgend jaar.

De premiestijging, in combinatie met reeds overeengekomen loonstijgingen bij veel onderwijssectoren en de sector politie, heeft tot zorg geleid voor budgettaire problemen. Door nu reeds de loonruimte 2017, inclusief extra middelen, vast te stellen worden deze problemen voorkomen.

Met deze bijstelling is een bedrag van € 330 miljoen gemoeid. Hiermee is een loonstijging van gemiddeld 1% bij onderwijs, politie en andere kabinetssectoren gedekt en wordt voorkomen dat er op leraren en agenten bezuinigd moeten worden.

De precieze invulling van de dekking zal in de voorjaarsnota 2017 plaatsvinden.

Bron RVD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: