20 juni, 2024
BinnenlandLiteratuuronderzoek Chroom-6

Literatuuronderzoek Chroom-6
L

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het wetenschappelijke literatuuronderzoek naar de effecten van chroom-6 op de gezondheid gepubliceerd. Het RIVM onderzocht onder meer van welke ziekten het aannemelijk is dat zij kunnen worden veroorzaakt door chroom-6. Dat is een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid voor alle betrokkenen.

Literatuuronderzoek

In het voorjaar van 2014 kreeg Defensie signalen van oud-medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf. Defensie nam deze meldingen serieus en vroeg het onafhankelijke RIVM om onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van het werken met chroom-6 bij de krijgsmacht.

Het Rijksinstituut deelde het onderzoek op in zogenoemde werkpakketten.  Het wetenschappelijke literatuuronderzoek is er een van. Het RIVM heeft van deze resultaten een brochure gemaakt. Op de website staat informatie over het onderzoek.

Coulance regeling

Omdat RIVM-onderzoek grondig en omvangrijk is neemt het veel tijd in beslag. Daarom stelde Defensie begin 2015 een coulanceregeling in voor (oud-)defensiemedewerkers. Dat vond het ministerie nodig vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid, maar is geen erkenning van de aansprakelijkheid. De basis van de coulanceregeling is een lijst van aandoeningen, opgemaakt door het Nederlands Centrum van Beroepsziekten.

De resultaten van het wetenschappelijk literatuuronderzoek van het RIVM geven aanleiding om de lijst met aandoeningen van de coulanceregeling aan te passen. Eventuele nieuwe claims worden aan de nieuwe lijst getoetst. De (oud-)medewerkers die een aandoening hebben die nu niet meer op de lijst staat, hoeven het reeds ontvangen bedrag uit de coulanceregeling niet terug te betalen.

Onderzoek neemt veel tijd

Het RIVM gaat verder met het chroom-6 onderzoek. Het richt zich op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid als gevolg van het gebruik van chroom houdende verf op de POMS-locaties. De aanvullende onderzoeken naar het gebruik van CARC op de POMS-locaties en chroom houdende verf op andere Defensielocaties loopt door tot in 2018. Deelresultaten van het onderzoek die af zijn, worden eerder gepubliceerd door het RIVM.

Mening ODB

Inderdaad een stap vooruit. Echter het dossier is lang en zoals in het artikel is te lezen we zijn er nog niet. Zaak voor getroffen (ex) werknemers van Defensie met regelmaat alle berichtgeving omtrent Chroom-6 in de gaten te houden. U bent gewaarschuwd.

Bron RIVM/Mindef/Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: