28 mei, 2024
BinnenlandCBP Mag Bestuurlijke Boetes Opleggen

CBP Mag Bestuurlijke Boetes Opleggen
C

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) mag straks in meer gevallen een bestuurlijke boete opleggen aan overtreders van privacyregels. De nieuwe bevoegdheid versterkt het toezicht op de naleving en toepassing van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Hierdoor kan het CBP effectiever optreden tegen overheidsinstanties en bedrijven die onzorgvuldig omgaan met gegevens van burgers.

Dit blijkt uit een wetswijziging van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven, die mede namens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar de Tweede Kamer is gestuurd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord en beoogt de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Het CBP mag nu alleen een bestuurlijke boete opleggen bij een overtreding van een administratief voorschrift, bijvoorbeeld de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te melden. Straks kan dat ook bij schending van meer algemene verplichtingen die de wet stelt aan gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet op een behoorlijke en zorgvuldige manier zijn verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk is, maar ook als de beveiliging niet deugt, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie over burgers zoals hun politieke voorkeur of levensovertuiging is of kan worden misbruikt.

De bestuurlijke boete varieert van maximaal 20.250 euro in de laagste categorie tot maximaal 810.000 euro in de hoogste categorie. Dit sluit aan bij de bedragen die in het strafrecht worden gebruikt. De hoogste boete is bedoeld om ook overtredingen aan te kunnen pakken die opzettelijk en herhaaldelijk worden gepleegd, vaak met grote maatschappelijke gevolgen. Dat kan het geval zijn bij handel in persoonsgegevens. Het CBP legt niet onmiddellijk een boete op, maar geeft eerst een zogeheten bindende aanwijzing. Dat is een op herstel gerichte, corrigerende maatregel. Wordt de aanwijzing niet binnen een bepaalde termijn uitgevoerd, dan volgt de boete.

Tot slot krijgt het CBP een nieuwe naam: Autoriteit persoonsgegevens. Die sluit meer aan bij de Europese ontwikkelingen, in het bijzonder de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie die in de loop van het volgend jaar wordt verwacht.

bron: ministerie van Veiligheid en Justitie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: