21 april, 2024
BinnenlandBonden en Defensie eens over verhoging militair invaliditeitspensioen

Bonden en Defensie eens over verhoging militair invaliditeitspensioen
B

Defensie en de vakbonden hebben 6 oktober overeenstemming bereikt over indexatie van het Militair invaliditeitspensioen (MIP). Het MIP is een uitkering bestemd voor dienstslachtoffers en hun nabestaanden. Het pensioen gaat door de nieuwe indexatie fors omhoog.

MIP

Vanaf 2023 wordt het MIP hetzelfde geïndexeerd als uitkeringen op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast wordt het MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer verhoogd op basis van de WIA-indexatie zoals die sinds 2010 is toegepast.

Ontslag jaar telt

Daarbij bepaalt het jaar van ontslag de verhoging. Voor iemand met het ontslagmoment in 2008 of eerder betekent dit een verhoging van de MIP-grondslag met ongeveer 26%. Een later ontslagmoment levert een lagere eenmalige verhoging op. De exacte verhoging wordt binnenkort gepubliceerd. 

Mening minister

“Zorg en nazorg voor onze mensen gaan hand in hand. Met deze belangrijke stap verbeteren we het militaire invaliditeitspensioen van oorlogs- en dienstslachtoffers en hun nabestaanden”, aldus minister Kajsa Ollongren.

Indexatie

Wanneer het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd, zullen vakbonden en Defensie wederom met elkaar in gesprek gaan over de wijze van indexatie om te bezien of de WIA ook dan nog de meest passende indexatiemethode is.  

Verbetering financiële positie

De verhoging in één keer geldt ook voor de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder militair nabestaandenpensioen (BMNP). Defensie en de bonden zijn blij dat nu de financiële positie verbetert van de groepen die in aanmerking komen voor de genoemde voorzieningen.

Mening ODB

“Uitstekend onderhandelingsresultaat, het heeft even mogen duren maar de achterstand kan vanaf 2023 worden ingelopen. Well done voor de onderhandelaars.”

-Mening ODB

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: