16 juni, 2024
BinnenlandBoeddhistische Unie Nederland, onderdeel Defensie

Boeddhistische Unie Nederland, onderdeel Defensie
B

De boeddhistische geestelijke verzorging maakt definitief deel uit van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) van Defensie. De samenwerkingsovereenkomst is 13 april door staatssecretaris Christophe van der Maat en voorzitter Michael Ritman van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) ondertekend. 

DGV

De DGV dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, burgerpersoneel, veteranen en het thuisfront. Daarnaast aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel. Defensie en de BUN sloten 1 mei 2020 al een tijdelijke samenwerkingsovereenkomst. Nu is deze definitief gemaakt.

Voorbeeld

Met de ondertekening volgt Defensie het voorbeeld van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Al in 2012 erkende de toenmalige minister van J&V de BUN officieel als overlegpartner. Die is voor religieuze en maatschappelijke onderwerpen die boeddhisten in Nederland aangaan. Sindsdien werken er boeddhistische geestelijk verzorgers bij de Dienst Justitiële Instellingen.

Evaluatie

Voorafgaand aan de ondertekening had Defensie aan de Audit Dienst Rijk (ADR) gevraagd om die erkenning bij J&V te evalueren. Het rapport van de ADR is beschrijvend en geeft geen adviezen of waardeoordelen. Het gaat in op de vraag hoe de BUN uitvoering geeft aan de 5 voorwaarden, vastgelegd in de tijdelijke samenwerkingsovereenkomst.

Afbeelding: Mindef / Redactie ODB 

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: