25 juli, 2024
BinnenlandBescherming infrastructuur Noordzee hard nodig

Bescherming infrastructuur Noordzee hard nodig
B

Defensie wil een permanente rol bij de bescherming van infrastructuur in de Noordzee. Het gaat om het beter detecteren en afschrikken van dreigingen. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden. Dat schrijven minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat eerder deze maand aan de Kamer.

Noord Stream II

De overheid onderkent al enkele jaren de sabotagedreiging van vitale infrastructuur in zee. Denk aan (internet)kabels, pijpleidingen en windmolenparken. De onderzeese explosies bij de Nord Stream-gasleidingen vorig jaar in de Baltische Zee legden die kwetsbaarheid nog eens duidelijk bloot.

Nieuwe capaciteiten

De krijgsmacht investeert momenteel in intelligence, surveillance en reconnaissance-capaciteit. Daarmee zijn dreigingen tegen offshore en onderzeese infrastructuur tijdig te detecteren. Dat vergt goede samenwerking met onder meer de private sector, want die is eigenaar van veel van deze infrastructuur.

Drones

Defensie vernieuwt de komende jaren ook veel materieel. Denk aan nieuwe onderzeeboten, anti submarine warfare-fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen. Vanaf de laatste zijn onderwaterdrones en onbemande helikopters in te zetten om explosieven op te sporen en onschadelijk te maken.

Hydrografische vaartuigen

Defensie versterkt ook het maritieme inlichtingenwerk en vervangt 10 hulpvaartuigen, waaronder 2 hydrografische opnemingsvaartuigen. De hydrografische vaartuigen brengen structureel de zeebodem in kaart.

NAVO

Met de nieuwe permanente taak wil Defensie bijdragen aan het detecteren, monitoren en voortijdig waarschuwen bij mogelijke dreigingen binnen de Nederlandse economische zone. Ook kan Defensie de formele taak krijgen om, in samenwerking met NAVO-bondgenoten, permanent zorg te dragen voor escorteren van niet-NAVO eenheden in de Noordzee.

Strategie

De genoemde maatregelen komen bovenop de bijdrage die Defensie al levert onder de nieuwe interdepartementale strategie ter bescherming van de Noordzee infrastructuur. Marineschepen ondersteunen de Kustwacht door met beeldopbouw scheepvaart en objecten in kaart te brengen. Ook begeleidt de marine Russische schepen door de zogenoemde Nederlandse Exclusieve Economische Zone. Dat was onlangs nog het geval toen een Russisch schip de intentie had om een windmolenpark in kaart te brengen. Verder biedt Defensie civiele autoriteiten de helpende hand bij incidenten op de Noordzee.

Internationale samenwerking

Internationale defensiesamenwerking is essentieel om de weerbaarheid van vitale infrastructuur te verhogen. Dat gebeurt met Noordzee-buurlanden en binnen het samenwerkingsverband Joint Expeditionary Force (JEF). In juni dit jaar staat dit onderwerp hoog op de agenda bij een ministeriële bijeenkomst van de JEF in Nederland. Ook de EU en NAVO slaan op dit gebied de handen ineen. Bijvoorbeeld met de recente oprichting van een taakgroep om de weerbaarheid van vitale infrastructuur te versterken.

Tekst: MinDef / Ministerraad / Redactie ODB
Foto: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: