23 juli, 2024
BinnenlandBegroting Defensie 2020

Begroting Defensie 2020
B

In 2020 gaat Defensie door met het herstellen en moderniseren van de krijgsmacht. Sinds het begrotingsdieptepunt in 2014 heeft Defensie in 2020 iets meer dan € 3 miljard extra te besteden. Het budget van Defensie komt daarmee op € 11,035 miljard.

Stappen vooruit

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten: “We zetten stappen vooruit. Om onze krijgsmacht verder te versterken en moderniseren, investeren we in onze mensen en schaffen we nieuwe spullen aan. Maar we moeten ook nog steeds veel achterstallig onderhoud wegwerken. Dat is hard nodig. We repareren en moderniseren tegelijkertijd.”

Stilstaan bij vrijheid

Ook in 2020 staat Defensie stil bij de bevrijders van 75 jaar geleden en de militairen die sindsdien voor vrede en veiligheid helpen zorgen. Met de organisatie van de Invictus Games in mei 2020 staat Defensie extra stil bij de offers die zij voor onze vrijheid en die van anderen brachten.

Dreigingen zijn complex

Bijleveld-Schouten: “Leven in vrijheid vinden we heel gewoon. Te gewoon bijna. Maar we moeten niet vergeten dat de nabije veiligheidsomgeving de laatste jaren instabieler is geworden. Geopolitieke verhoudingen veranderen. De VS en Rusland hebben het kernwapenverdrag INF opgezegd. De dreigingen zijn onvoorspelbaarder en complexer geworden. Dit leidt tot een groter beroep op Defensie in binnen- en buitenland.”

Onder de NAVO-norm

Het NAVO-bondgenootschap blijft de hoeksteen van de veiligheid van Nederland. Binnen de NAVO is afgesproken dat alle landen 2% van het bruto binnenlands product (BBP) aan Defensie uitgeven in 2024. In Nederland staat de teller op dit moment op 1,35% en naar verwachting is het percentage in 2024 ongeveer even hoog. Nederland is er dus nog niet. Bijleveld-Schouten: “Verdere investeringen in veiligheid zijn nodig. Want ook de komende 75 jaar willen we in vrijheid leven.”

Personeel en samenwerken

Defensie investeert in 2020 in zijn mensen, want zonder hen is er geen krijgsmacht. De nadruk ligt op de verdere modernisering van het loongebouw en verdere stappen naar een veilige Defensieorganisatie. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser: “De organisatie heeft een structureel tekort aan medewerkers en blijft zich in 2020 inzetten om personeel te werven en behouden. Daar waar het nodig is, gaan we samenwerken met andere organisaties of bedrijven.”

Extra F-35’s en onderhoud fregatten

In 2020 schaft Defensie nieuw materieel aan en moderniseert oud materieel. Er worden nog eens 9 extra F-35 jachtvliegtuigen aangeschaft bovenop de 37 die al zijn besteld. En er wordt groot onderhoud gepleegd aan 4 luchtverdedigings- en commandofregatten. Ze krijgen allemaal de nieuwste radars en sensors. Ook wordt er geïnvesteerd in de ondersteuning en inzetbaarheid van de special operations forces.

Aanvullen munitievoorraden

Daarnaast zet Defensie komend jaar de nodige stappen voor de invoering van een nieuwe IT-infrastructuur, de vervanging van middelzware landingsvaartuigen en PC-7-lesvliegtuigen, en de modernisering van de NH90-helikopters. En ook de munitievoorraden worden verder aangevuld.

Achterstallig onderhoud

Tegelijkertijd werkt Defensie aan het herstel van achterstallig onderhoud van onder meer 11.000 gebouwen. Visser: “We pakken daarbij met voorrang de achterstanden bij legeringsgebouwen en keukens aan. We willen niet dat de veiligheid en de gezondheid van het personeel in het geding komen.”

Bron: mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: