25 mei, 2024
BinnenlandANW-compensatie tot 1 mei

ANW-compensatie tot 1 mei
A

Het ABP heeft op verzoek van sociale partners besloten de huidige aanvulling op de Algemene nabestaandenwet (Anw-compensatie) te verlengen tot 1 mei 2018. Dat betekent dat u tot 1 mei recht houdt op Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. Na 1 mei geldt een uitzonderingsregeling.

Oude voorwaarden
Bent u voor 1 mei ongeneeslijk ziek en kunt u zich daardoor niet verzekeren? Of kunt u zich voor 1 mei 2018 om een andere reden niet verzekeren? Dan kan uw partner na uw overlijden in aanmerking komen voor Anw-compensatie onder de oude voorwaarden.

Verlengen huidige Anw-compensatie
De huidige regeling Anw-compensatie loopt tot 1 mei 2018. Deze vervalt dus niet op 1 februari, zoals eerder gecommuniceerd. Deze verlenging met drie maanden geeft sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) meer tijd om met een oplossing te komen voor werknemers. U kunt bij uw werkgever navragen of in uw geval sprake is van een oplossing waar u aan deel kunt nemen.

Zelf een verzekering afsluiten
Het verlengen van de huidige regeling geeft u als deelnemer ook meer tijd om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. Zo kunt u beter bepalen of u zelf iets moet of wilt regelen als uw werkgever niets aanbiedt. U kunt bijvoorbeeld een nabestaandenverzekering afsluiten om het vervallen van het recht op Anw-compensatie op te vangen.

Uitzondering als u zich niet kunt verzekeren
Voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn, geldt nog steeds een uitzondering. Zij zijn onverzekerbaar en hun partner kan ook na 1 mei in aanmerking komen voor Anw-compensatie.

Meer deelnemers
Naar aanleiding van vragen van deelnemers heeft ABP ook besloten om meer deelnemers onder de uitzondering te laten vallen. Daarmee biedt ABP een oplossing voor deelnemers die zich om een andere reden dan ongeneeslijke ziekte niet kunnen verzekeren. Bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd of als u arbeidsongeschikt bent.

Uitzonderingsregel
Bent u door een verzekeraar afgewezen omdat u ongeneeslijk ziek bent of om een andere reden? Dan kunt u in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling. Uw partner kan het recht op Anw-compensatie houden onder de oude voorwaarden. Neem dan telefonisch contact met het ABP op. We sturen u dan een beoordelingsformulier.

ABP vraagt bewijsstukken
Aan de hand van het ingevulde formulier wordt vastgesteld of uw partner alsnog in aanmerking komt voor Anw-compensatie. U krijgt binnen een aantal weken een ontvangstbevestiging met daarin de beslissing of uw partner recht houdt op Anw-compensatie onder de oude voorwaarden. ABP vraagt bewijsstukken op van de afwijzing van uw verzekeraar.

Wat is Anw-compensatie?
Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. Dit wordt Anw-compensatie genoemd.

Lees meer: Uitzondering Anw-compensatie vanaf 1 mei 2018

Bron: ABP
Foto: ABP

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: