16 juni, 2024
BinnenlandAfbraak inkomenssteun ouderen van start

Afbraak inkomenssteun ouderen van start
A

De bestaande regeling om de koopkracht van ouderen wat te verhogen verdwijnt. Ouderen krijgen vanaf 1 januari volgend jaar een inkomensondersteuning bovenop hun AOW. Deze ondersteuning is  afhankelijk van het aantal jaren dat ze in Nederland hebben gewoond. Voor mensen met een volledige AOW-opbouw, dit betreft ongeveer 90% van de ouderen,  heeft door deze nieuwe regeling weinig gevolgen. Ze gaan er niet op voor- of achteruit.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) en minister Lodewijk Asscher (PvdA)van Sociale Zaken hebben dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Ze laten ook weten dat een plan om de toeslag voor AOW’ers met een nog niet AOW-gerechtigde partner te beëindigen wordt ingetrokken omdat hiervoor in de Tweede Kamer geen meerderheid lijkt te zijn. Deze toeslag voor rijkere ouderen zou geleidelijk worden geschrapt.

De nieuwe regeling houdt verband met het niet doorgaan van de huishoudentoeslag. De huishoudentoeslag zou vanaf volgend jaar de huidige zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en een toeslag voor ouderen moeten vervangen. De uitwerking met al deze verschillende componenten lijkt echter te leiden tot een ingewikkeld systeem en een stijging van de uitgaven, waardoor dit plan vooralsnog van de baan is. Daardoor waren ook wijzigingen nodig in andere kabinetsplannen.

In de nieuwe inkomensondersteuning voor AOW’ers wordt rekening mee gehouden dat niet iedereen die naar Nederland komt om te werken zich hier ook blijvend vestigt, waardoor geen volledige AOW wordt opgebouwd. Hetzelfde geldt voor mensen die in Nederland geboren zijn, maar later in het buitenland gaan wonen.

Voor mensen die geen volledige AOW hebben en dus deels aangewezen zijn op de bijstand komt een gunstiger berekeningsmethode van hun uitkering. Die levert hen een financieel voordeel van circa 300 euro per jaar extra op. Dat geldt zowel voor alleenstaanden als echtparen.

bron De Telegraaf

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: