24 juli, 2024
BinnenlandAdempauze om uit Schuldenspiraal te Komen

Adempauze om uit Schuldenspiraal te Komen
A

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, al dan niet via de ODB? Binnenkort bestaat extra hulp om toch uit de problemen te komen! Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april 2017 aanstaande.

Wettelijk einde schuldenspiraal

Ook de Raad van State heeft ingestemd met het besluit van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Blok (Veiligheid en Justitie) voor het instellen van een breed wettelijk moratorium (= uitstel van de uitvoering van een contract of van betaling van schulden). Het voorstel is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten.

Het moratorium kan helpen als het schuldhulpverleners niet op een gewone manier lukt om regelingen te treffen met deurwaarders, incassobureaus of schuldeisers. Het stilzetten van de stroom invorderingsmaatregelen kan een schuldenaar, met hulp van schuldhulp-verlening, de kans geven om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele situatie te komen. Van daaruit kunnen dan betalingsafspraken worden gemaakt.

Bestaansminimum verzekerd

Volgens Klijnsma is de mogelijkheid om een adempauze in te lassen voor mensen met schulden een belangrijke stap. Zeker in combinatie met het vereenvoudigen van de beslagvrije voet, waardoor het bestaansminimum voor schuldenaren is verzekerd. “Dat zijn belangrijke hulpmiddelen waardoor mensen die grote schulden hebben weer vooruit kunnen kijken en kunnen bouwen aan hun toekomst.”

Mening ODB

Nimmer te laat laten we maar zeggen vanaf 2008 is de financiële situatie voor vele groepen waaronder veel militairen jaar op jaar verslechterd, ook als ODB maken wij dat van dichtbij mee, aldus voorzitter Erik Jurriens. Financieel zie je dat er veel te veel op achteruit is gegaan. Militairen (OOFF) bijvoorbeeld geplaatst in Engeland moeten verplicht elke dag overwerken om hun hoofd boven water te houden. Het is vreemd te leven in een ‘welvarend’ land dat meer voedselbanken heeft dan dat er McDonalds fastfood restaurants zijn. Volgens de ODB moeten volgende kabinetten meer investeren in het welzijn van alle Nederlanders.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: