12 juni, 2024
BinnenlandABP: Premie 2019 Voor Militairen Bekend

ABP: Premie 2019 Voor Militairen Bekend
A

De premie voor militairen over het jaar 2019 is opnieuw vastgesteld, omdat de nieuwe pensioenregeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Het premiepercentage is gedaald ten opzichte van de oude regeling.

U bouwt over een groter deel van uw inkomen pensioen op en  meer toelagen worden pensioengevend. Uw pensioenregeling wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aangepast. U betaalt de premie (23,3%) gezamenlijk met uw werkgever. Uw werkgever betaalt 70%. Uw bijdrage aan de premie is 30%.

Wat betekent dit voor u?
Wij kunnen het effect van de premie 2019 voor u niet inzichtelijk maken, omdat wij niet beschikken over al uw (meest recente) inkomensgegevens. Wilt u weten wat het effect is van de premiewijziging op uw inkomen? Dan verwijzen we u naar uw werkgever: op het salarisstrookje van december 2019 ziet u het effect in bedragen.

Hogere pensioenopbouw De nieuwe pensioenregeling zorgt voor een evenwichtigere pensioenopbouw: de pensioenaanspraken worden voor veel militairen verhoogd. Er geldt een hoger opbouwpercentage en u bouwt over een groter deel van uw inkomen pensioen op. Ook worden meer toelagen pensioengevend. 

Bron: ABP
Foto: ABP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: