25 september, 2023
BinnenlandABP En CAO Defensie

ABP En CAO Defensie
A

Géén onderhandelingsakkoord met de vakbonden wil zeggen, voorlopig ook géén nieuwe pensioenregeling  militairen. In de vorige Pensioen Nieuwsflits (september) schreef het ABP dat de werkgever (Defensie) en de  vakbonden (sociale  partners) een onderhandelingsresultaat hadden bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Edoch, de vakbonden kregen géén instemming van de leden van de vakbonden met de ODB daarbij voorop.

De  vakbonden hebben op 4 oktober jl. laten weten het onderhandelingsresultaat niet te kunnen  accepteren. Omdat de nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling onderdeel is van het  onderhandelingsresultaat, is ook daar dus ook geen akkoord over.  De informatie uit de vorige Nieuwsflits is daarmee ingehaald door de tijd.

Het ABP is uitvoerder van de pensioenregeling zoals sociale  partners bij Defensie die in de vorige eeuw zijn overeengekomen. ln 2018 is sprake van een overgangsjaar naar een nieuwe toekomstbestendige regeling. Dat overgangsjaar eindigt per 1 januari 2019.

Wat  betekent dit voor u?
Nu er geen akkoord is over een nieuwe regeling, zal het ABP vanaf 1 januari 2019 een basis pensioenregeling uitvoeren. Er veranderen daardoor per 1 januari 2019 een aantal dingen. Die  veranderingen kunnen belangrijk zijn voor u.  Wat het precies voor u  persoonlijk betekent leest u op  abp.nl.  Houdt u deze website in de gaten.

Hoe nu verder?
Het ABP vertrouwd erop dat sociale partners het gesprek over een goede,  toekomstbestendige pensioenregeling met elkaar  zullen  hervatten. Zodra er een geaccordeerd onderhandelingsresultaat ligt,  zullen wij u zo snel mogelijk informeren over wat dat voor uw pensioen betekent.

Mening ODB
Chantage en niets meer dan dat. De basis-pensioenregeling betreft een lager opbouwpercentage en een hoge franchise (bedrag van uw bruto salaris waarover u geen pensioen opbouwt) Goed voor de werkgever dus. Was dit besproken in de pensioenkamer? Jazeker …. door de vakbonden die daar aan tafel zitten.

Bron: ABP/redactie
Foto: ABP/redactie

 

Gerelateerd: