23 juni, 2024
BinnenlandAanwending VUT-equivalente premies

Aanwending VUT-equivalente premies
A

Aan: Ministerie van Defensie
t.a.v. Directie Juridische Zaken
Plein 4
2511 CR Den Haag

Betreft: stuiting verjaring ‘aanwending VUT-equivalente premies’
Plaats, datum,

Geachte heer, mevrouw,

Als (gewezen) militair heb ik in de periode 1995 tot en met 2013 of een deel daarvan gediend. Het Ministerie van Defensie heeft als mijn werkgever, in die periode ‘VUT-equivalente premie’ ingehouden. 

Ik meen dat mijn (gewezen) werkgever deze premieopbrengsten rechtens onjuist heeft aangewend, al dan niet door daarmee pensioenpremie van de werkgever te voldoen aan het ABP.

Ter voorkoming van mogelijke verjaring van de rechtsvordering(en) behoud ik mij nadrukkelijk het recht voor om deze foutief aangewende werknemerspremiebijdrage terug te vorderen, of in enige vorm alsnog als aanvullende arbeidsvoorwaarde met terugwerkende kracht, of in welke vorm van nakoming of uitbetaling dan ook, tot uitkering te laten komen door het Ministerie van Defensie.

Deze brief stuit iedere mogelijke verjaring van vorderingen die ik in verband met bovenstaande op het Ministerie van Defensie heb.

Voor zover de zaak als een bestuursrechtelijke kwestie moet worden beschouwd, verzoek ik u hierbij om de VUT-equivalente premie die er gedurende mijn loopbaan bij Defensie is geheven, te restitueren, inclusief wettelijke rente. Het is mij komen te blijken dat de VUT-equivalente premie niet aan arbeidsvoorwaarden is besteed. Ik stel mij daarom op het voorlopige standpunt dat deze premie onrechtmatig is geheven. Voor zover u de geheven premies niet terugstort, stel ik me daarbij uitdrukkelijk op het voorlopige standpunt dat de premies alsnog een rechtmatige arbeidsvoorwaardelijke bestemming moeten krijgen. Omdat ik me nog over mijn definitieve standpunt aan het beraden ben, vraag ik u om dit verzoek aan te houden.

Met behoud van alle rechten en weren.

Handtekening
Initialen en achternaam:
Werknemersnummer Min v Defensie:
Adres en huisnummer: Postcode en plaats:

De stuitingsbrief

Vorig jaar mei 2019 is mijn rechtszaak rond de VUT-equivalente premie en de WUL-compensatie afgerond met de uitbetaling van Defensie aan eenieder die het betrof. Het artikel dat in dit bericht  is gevoegd gaat eveneens over de VUT-equivalente premies, maar nu het deel dat we betaald hebben vanaf 1995 t/m 2013.

Waar deze zaak over de VUT-equivalente premies eindigt, is nog niet zeker. De stuitingsbrief hoort erbij. Dit derde dossier is dus een andere dan ‘de teveel betaalde pensioenpremies’.

In die zaak ben ik er met de Staatssecretaris (STAS) en de Hoofd Directie Personeel (HDP) niet uitgekomen in het afgelopen jaar. Mijn inzichten bleken voor een juridisch advies niet welkom.

Daarom gaat in die zaak binnen nu en enkele weken een dagvaarding uit. Die komt via het rechtssysteem ooit tot een einde. Dat kan nog even duren.

U kunt na het lezen van het artikel zelf wel beoordelen of u de stuitingsbrief invult en instuurt.

Het is ongetwijfeld zo dat ik collegae vergeten ben. Maar ik ben er van overtuigd dat deze informatie die collegae dan wel via uw netwerken zal bereiken. Want u maakt deel uit van een organisatie die het moet hebben van collegialiteit.

Mvrgr

Paul Eijkelenkamp
Kolonel b.d. der Artillerie

Bron: Paul Eijkelenkamp

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: