14 juli, 2024
Binnenland70-jarige Impasse 'Backpay' Doorbroken

70-jarige Impasse ‘Backpay’ Doorbroken
7

Eindelijk is er een regeling voor niet uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en het Indisch Platform hebben over het zogenoemde “Backpay” een akkoord bereikt. Er wordt een financiële regeling getroffen voor de betrokkenen die nu nog in leven zijn.

De Staatssecretaris: “Met deze regeling trachten we tegemoet te komen aan de onvrede in de Indische Gemeenschap door het ontbreken van een oplossing voor de Backpay. De geschiedenis van de afgelopen 70 jaar kunnen we niet ongedaan maken, maar ik hoop dat deze stap de weg vrijmaakt voor een nieuw hoofdstuk van onze gezamenlijke toekomst”. Medio vorige maand oktober leek een overeenkomst nog ver weg te zijn, omdat de regeling wel erg veel zou gaan kosten.

Voorzitter van het Indisch Platform Silfraire Delhaye zegt in een reactie dat we nu in staat zijn om zo snel mogelijk de mensen te helpen die al meer dan 70 jaar wachten op hun salaris. Met het doorbreken van deze 70 jaar durende impasse is de focus nu gericht op het op korte termijn betalen. Het Indisch platform bereikt hiermee een van haar doelstellingen en is daar content mee.

Van Rijn en het Indisch Platform zullen verder overleg voeren over de precieze uitwerking van de regeling. Over een aantal kernpunten is al overeenstemming bereikt. Per rechthebbende zal een bedrag van 25.000 euro netto worden uitgekeerd; netto omdat deze uitkering belastingvrij is en netto omdat het geen gevolgen zal hebben voor eventueel andere uitkeringen.

In de uitvoering zal maximaal worden aangesloten op reeds beschikbare informatie over de rechthebbenden, omwille van de snelheid en zodat betrokkenen – veelal ouder dan 90 jaar – zo min mogelijk worden belast.

Mening ODB:
Schande, Schande en nog eens Schande. Net zolang wachten dat de goegemeente nagenoeg niet meer in leven is. Wat verwacht de Nederlandse regering eigenlijk dat de Japanse bezetters dit zouden betalen? Ongelooflijk! Voor de ontvangers een goed advies: zorg dat het wel opgaat om te voorkomen dat de fiscus de term ‘netto’ mogelijk op een eigen creatieve manier gaat interpreteren.

Bron: Rijksoverheid, Telegraaf, NOS

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: