Binnenland1 miljard voor nieuwe kazerne KCT

1 miljard voor nieuwe kazerne KCT
1

De beoogde locatie voor de nieuwe kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT) is eindelijk bekend. De nu nog verspreide voorzieningen van deze special forces moeten samenkomen in 1 duurzame kazerne aan de Antwerpseweg in Roosendaal, ten oosten van het dorp Nispen.

Tweede Kamer

De komende tijd wordt onderzocht of die locatie inderdaad geschikt is. Dat schrijft de staatssecretaris donderdag 18 april aan de Tweede Kamer.

Roosendaal

De commando’s hebben meerdere oefen- en werklocaties in gebruik in Roosendaal en Rucphen, maar die voorzieningen zijn versnipperd voldoen niet aan de hedendaagse eisen kortom te oud. De afgelopen anderhalf jaar hebben Defensie, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Roosendaal en Rucphen gezocht naar een nieuwe locatie.

Onderzoek naar de milieueffecten

Bij de zoektocht naar een nieuwe kazerne zijn verschillende locaties getoetst. De criteria daarvoor zijn onder meer natuur, bodem en water, mobiliteit, duurzame energie, defensiegebruik en ruimtegebruik. KCT wil een terrein van minimaal 50 ha, de gemeente Roosendaal bleek als winnaar uit de “strijd” te komen.

Antwerpseweg

De locatie aan de Antwerpseweg kwam hier als beste uit naar voren. Samen met de regio werkt Defensie stapsgewijs toe naar de ruimtelijke inpassing van de nieuwe kazerne. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de milieueffecten en naar kansen voor bijvoorbeeld het verbeteren van de natuur.

Werkgelegenheid

Het KCT zit al meer dan 70 jaar in de regio en heeft dus nauwe historische banden met Roosendaal en Rucphen. “Het is goed dat de commando’s naar een andere en vooral betere plek gaat binnen onze gemeente”, stelt de burgemeester van Roosendaal Han van Midden. “Zij zijn van erkende wereldklasse en dragen bij aan de werkgelegenheid en onze lokale economie. Bovendien hebben ze een prachtige voorbeeldfunctie voor onze jeugd.”

Trainingsfaciliteiten behouden

Ook de Rucphense burgemeester Marjolein van der Meer Mohr is verheugd. “Dit betekent dat het KCT stevig verankerd blijft in onze regio. Bovendien ben ik trots dat de trainingsfaciliteiten in de bossen van Rucphen behouden blijven.”

Veiligheid belangrijk

De Brabantse gedeputeerde Wilma Dirken onderstreept dat de commando’s bij Brabant horen. “Hun bijdrage aan (inter)nationale veiligheid is zeer belangrijk. De provincie werkt daarom mee aan een modern kazernecomplex van het KCT op deze locatie.”

Voorkeursrecht

Op verzoek van Defensie heeft de minister van Binnenlandse Zaken een voorkeursrecht gevestigd op de percelen die in beeld zijn als beoogde locatie. Dit betekent dat het Rijk het recht van eerste koop heeft op deze percelen.

Kan jaren duren

Het is de bedoeling om in 2026 een definitief besluit te nemen over de voorkeurslocatie in Roosendaal. Als dan het besluit wordt genomen dat de kazerne daadwerkelijk aan de Antwerpseweg komt, kan de realisatie van de kazerne beginnen. Dat kan nog jaren duren.

Kosten

Alles loopt uiteraard in de kosten. Terwijl het project nu al wordt geschat binnen een bandbreedte van 250 miljoen en 1 miljard euro, afhankelijk uiteraard van het definitieve plan. Een forse investering dus, maar volgens Defensie zullen de exploitatiekosten van één nieuwe kazerne een stuk lager zijn in vergelijking met de verouderde kazernes die nu worden gebruikt.(bron: BN De Stem)

Het KCT heeft een kazerne nodig die de huidige kazerne en het Logistiek centrum samenvoegt. Deze kazerne moet voldoende ruimte hebben voor munitie- en materiaalopslag, tevens moeten er voldoende schiet- en trainingsfaciliteiten zijn. Één locatie waar we opleiden, trainen, plannen en het gereed stellen t.b.v. inzet van het Korps te kunnen faciliteren. Daarnaast moet het een prettig en veilig leefklimaat kunnen garanderen. Vanuit het KCT zijn we aan de voorkant betrokken zodat we nu al goed kunnen meedenken over de kazerne van de toekomst.

Tekst: MinDef / BN De Stem / KCT / redactie ODB

Afbeelding: MinDef / Kadaster / KCT / redactie ODB

Gerelateerd aan dit bericht: