• ✔ De laagste contributie
 • ✔ 24/7 vakbond
 • ✔ 100% onafhankelijk

Belastingservice van de ODB

Evenals voorgaande jaren kunt u uw aangifte Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen 2020 laten invullen door een bondsmedewerker.

WAT MOET U OVERLEGGEN?

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen, als u de volgende documenten en gegevens (voor zover van toepassing) meeneemt.

 • De kopie van uw aangifte over het afgelopen belastingjaar met de bijlagen.
 • Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode voor aangifte over het huidige jaar.

Heeft u een partner heeft u twee aparte brieven nodig. Zonder deze brieven kan geen aangifte worden gedaan.

 • Alle documenten die u in het huidige jaar heeft ontvangen van de Belastingdienst, zoals:
  – correctiebrieven,
  – voorlopige en definitieve aanslagen,
  – beschikking voorlopige teruggave,
  – terugbetaalde toeslagen, zoals zorgtoeslag en kindgebonden budget over het huidige belastingjaar,
  – belangrijke gegevens over het huidige belastingjaar; zoals samenwonen, huwelijk, overlijden, datum indiening verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank, datum in- of uitschrijving bij de Gemeentelijkebasisadministratie
 • alle overzichten van inkomsten over het huidige belastingjaar van uzelf en uw eventuele echtgenoot of partner.
SITUATIE VAN TOEPASSING? WAT MOET U MEENEMEN
Alimentatie (onderhoudsbijdrage) Alle ontvangen cq betaalde bedragen in het huidige belastingjaar van/aan ex-partner
Giften Aantoonbaar (rekeningafschriften) betaalde bedragen aan ANBI instellingen
Uitgaven voor ziekte, invaliditeit, dieet Betaalde kosten (maar niet de kosten die onder het eigen risico vallen)
Bijvoorbeeld: eigen bijdrage medicijnen, tandartskosten, fysiotherapeut, steunzolen, reiskosten i.v.m. zieken- of artsenbezoek, kunstgebit, gehoorapparaat, extra thuiszorg
studie Alle kosten gemaakt voor een studie of opleiding zowel voor uw eigen beroep als voor een andere studie, ook die van uw echtgenoot of partner.

Belastingnieuws