21 april, 2024

Belastingservice voor onze leden

Evenals voorgaande jaren kunt u uw aangifte Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen van het afgelopen fiscaal jaar laten invullen door een bondsmedewerker.

WAT MOET U OVERLEGGEN?

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen, als u de volgende documenten en gegevens (voor zover van toepassing) meeneemt.

 • De kopie van uw aangifte over het afgelopen belastingjaar met de bijlagen.
 • Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode voor aangifte over het huidige jaar.

Heeft u een partner heeft u twee aparte brieven nodig. Zonder deze brieven kan geen aangifte worden gedaan.

 • Alle documenten die u in het huidige jaar heeft ontvangen van de Belastingdienst, zoals:
  • correctiebrieven,
  • voorlopige en definitieve aanslagen,
  • beschikking voorlopige teruggave,
  • terugbetaalde toeslagen, zoals zorgtoeslag en kindgebonden budget over het huidige belastingjaar,
  • belangrijke gegevens over het huidige belastingjaar; zoals samenwonen, huwelijk, overlijden, datum indiening verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank, datum in- of uitschrijving bij de Gemeentelijkebasisadministratie
 • alle overzichten van inkomsten over het huidige belastingjaar van uzelf en uw eventuele echtgenoot of partner.

Het Cafetariamodel
Select 2024Select 2024

SITUATIE VAN TOEPASSING? WAT MOET U MEENEMEN
Alimentatie (onderhoudsbijdrage) Alle ontvangen cq betaalde bedragen in het huidige belastingjaar van/aan ex-partner
Giften Aantoonbaar (rekeningafschriften) betaalde bedragen aan ANBI instellingen
Uitgaven voor ziekte, invaliditeit, dieet Betaalde kosten (maar niet de kosten die onder het eigen risico vallen) Bijvoorbeeld: eigen bijdrage medicijnen, tandartskosten, fysiotherapeut, steunzolen, reiskosten i.v.m. zieken- of artsenbezoek, kunstgebit, gehoorapparaat, extra thuiszorg
studie Alle kosten gemaakt voor een studie of opleiding zowel voor uw eigen beroep als voor een andere studie, ook die van uw echtgenoot of partner.

Voorbeelden uit de praktijk: