Belastingservice van de ODB

Evenals voorgaande jaren kunt u uw aangifte Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen 2016 laten invullen door een bondsmedewerker.

Uw aangifte kan alleen dan zo snel en volledig mogelijk worden verzorgd, als u de volgende documenten en gegevens (voor zover van toepassing) opstuurt:

 • kopie van de aangifte 2015 met de bijlagen;
 • de aangiftebrief en/of de aangifte met toelichting 2016;
 • alle documenten die u in 2016 heeft ontvangen van de belastingdienst zoals, correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave
 • de machtigingscode van uzelf en van uw echtgenoot/partner;
 • Belangrijke data uit 2016; (contractueel) samenwonen, huwelijk, overlijden;
 • Alle overzichten van inkomsten over 2016 van uzelf en van uw echtgenoot/partner: jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten;
 • Overzichten van gemaakte kosten voor uw bijverdiensten.

WAT MOET U OVERLEGGEN?

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen, als u de volgende documenten en gegevens (voor zover van toepassing) meeneemt.

 • De kopie van uw aangifte over 2015 met de bijlagen.
 • Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode voor aangifte 2016.

Heeft u een partner heeft u twee aparte brieven nodig. Zonder deze brief kan geen aangifte worden gedaan.

 • Alle documenten die u in 2016 hebt ontvangen van de belastingdienst, zoals:  correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen en beschikking voorlopige teruggave, terugbetaalde toeslagen, zoals zorgtoeslag en , kind gebonden budget 2016   belangrijke data uit 2016: samenwonen, huwelijk, overlijden, datum indiening verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank datum in of uitschrijving bij de Gemeentelijkbasisadministratie
 • alle overzichten van inkomsten over 2016 van uzelf en uw eventuele echtgenoot of partner
SITUATIE VAN TOEPASSING? WAT MOET U MEENEMEN
Alimentatie (onderhoudsbijdrage) Alle ontvangen cq betaalde bedragen in 2016 van/aan ex-partner
Giften Aantoonbaar (rekeningafschriften) betaalde bedragen aan ANBI instellingen
Uitgaven voor ziekte, invaliditeit, dieet Betaalde kosten (maar niet de kosten die onder het eigen risico vallen)
Bijvoorbeeld: eigen bijdrage medicijnen, tandartskosten, fysiotherapeut, steunzolen, reiskosten i.v.m. zieken- of artsenbezoek, kunstgebit, gehoorapparaat, extra thuiszorg
studie Alle kosten gemaakt voor een studie of opleiding zowel voor uw eigen beroep als voor een andere studie, ook die van uw echtgenoot of partner.

Belastingnieuws