14 april, 2024
ArboWeer Asbest Aangetroffen Op Marineterrein Den Helder

Weer Asbest Aangetroffen Op Marineterrein Den Helder
W

Soms wordt zelfs een sloopbedrijf tot stoppen gedwongen. Deze week ontdekte medewerkers van het sloopbedrijf die de oude Operationele School aan het slopen zijn asbest in het voormalige gebouw “Kauw”. Asbest dat weliswaar verwacht was maar de gemeten waarden overschreden de maximale hoeveelheid waardoor het sloopbedrijf zijn arbeid noodgedwongen moest staken en specialistische hulp moest inroepen.

De ODB werd 10 februari jl. al ingelicht waarna de bond de Arbo specialist van de CMHF Sector Defensie inlichtte. Deze is op dit moment ook al druk in de weer met de vorige week aangetroffen Chroom 6 sporen/resten op het werfterrein in Den Helder. Rene Bliek en Marc de Natris hebben binnen de Technische Werkgroep Arbo en Veiligheid (TWAV) beide problemen direct (binnen 24 uur) onder de aandacht van de HDP gebracht. Rene Bliek verwacht zelfs volgende week de uitslag van het ministerie te vernemen.

Het voormalige gebouw “Kauw” huisvestte naast het ketelhuis (de hotspot) en dagverblijven voor vaste bemanning, manschappen en onderofficieren. En was tevens het gastverblijf voor recepties en beëdigingen. Voor zover de ODB is ingelicht bevindt het asbest probleem zich in het voormalig ketelhuis van de oude Opschool, en is er geen direct gevaar voor personeel van het sloopbedrijf of marinepersoneel geplaatst op het naast gelegen “Nieuwe Operationele school”.

Bron:CMHF Sector Defensie/TWAV/Rene Bliek

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: