23 juli, 2024
ArboVoorlichtingsdag Koepel Gepensioneerden druk bezocht 

Voorlichtingsdag Koepel Gepensioneerden druk bezocht 
V

Woensdag 25 oktober jl. organiseerde de Koepel Gepensioneerden (KG) een voorlichtingsdag voor haar lidverenigingen waaronder de Defensiebond ODB en de vereniging van eervol ontslagen officieren KVEO. De voorlichtingsdag werd gehouden in Plaza De Unie in Culemborg namens de ODB was de voorzitter Danny van Hoewijk aanwezig

Met 150 mensen in de zaal en 50 deelnemers online was opnieuw sprake van een overweldigende belangstelling. Logisch, want al onze verenigingen zijn inmiddels druk met het zo goed mogelijk invulling geven aan het hen in de nieuwe Pensioenwet toegekende hoorrecht.

Tijdens de voorlichtingsdag werd gesproken over alle elementen die voor gepensioneerden van belang zijn en dus aan de orde moeten komen bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Het eerlijk verdelen van de pensioenpot bijvoorbeeld (inclusief een eventuele indexatie-achterstand). En zeker ook het serieus nemen van de koopkrachtbelofte uit het pensioenakkoord van 2019 (‘Iedereen gaat erop vooruit!’). Handvat daarbij was het eerder door de Koepel Gepensioneerden (KG) aan haar verenigingen verstrekte position paper, waarin de inzet voor gepensioneerden is verwoord.

Speciale aandacht werd besteed aan de een tijdje geleden door de KG aangezwengelde indexatie-discussie. Pensioenfondsen moeten en kunnen hun voet van de rem halen. De regels zijn versoepeld, de dekkingsgraden zijn hoger en er is dit jaar wel degelijk sprake van inflatie. Alle verenigingen ontvingen inmiddels informatie, waarmee ze zelf kunnen berekenen wat bij hun fonds de ‘te claimen’ indexatie is. Overigens worden, zo werd ook gisteren weer duidelijk, dankzij de inzet van de Koepel inmiddels ook in de pensioenwereld zelf de eerste geluiden over toch indexeren gehoord.

Op de dag werden tenslotte ook de resultaten gepresenteerd van de enquête die de KG onlangs hield over hoe de stand van zaken met betrekking tot het hoorrecht in de praktijk is en wat de eerste ervaringen zijn. Over de voornaamste conclusies daaruit zal binnenkort een persbericht verschijnen. Verenigingen die tegen problemen aanlopen of willen ‘klankborden’, werden opnieuw uitgenodigd om gebruik te maken van het spreekuur dat KG-voorzitter John Kerstens en Jos Berkemeijer, voorzitter van de Pensioencommissie van de Koepel die gisteren ook als gastvoorzitter optrad, organiseren.

Via deze link kunnen de diverse gisteren gehouden presentaties worden bekeken.

De video-opname van de voorlichtingsdag kunt u bekijken door op de link hieronder te klikken.

KG voorlichtingsdag hoorrecht

Tekst:         Koepel Gepensioneerden / Redactie ODB

Afbeelding:          John Kerstens / Jos Berkemeijer / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: