25 mei, 2024
ArboVerbeteren Naleving RI&E

Verbeteren Naleving RI&E
V

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument om risico’s op de werkvloer binnen bedrijven in kaart te brengen. Veel bedrijven hebben geen (goede) RI&E of zijn niet op de hoogte van de verplichting daartoe. Staatssecretaris van Ark (SZW) komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren.

Goed arbobeleid
Jaarlijks overlijden in Nederland circa 4100 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten. Dat aantal moet omlaag, vindt staatssecretaris Van Ark. Werkgevers worden geacht een gedegen arbobeleid te voeren.

Verplicht
Een goed arbobeleid kan voorkomen dat medewerkers uitvallen door ziekte of een arbeidsongeval. Daarbij is het van groot belang dat werkgevers te allen tijde inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, onder andere door middel van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Meerjarenplan SZW
Via het meerjarenplan 2020-2023 wil de staatssecretaris de naleving op RI&E op drie hoofdlijnen verbeteren. In haar brief aan de Tweede Kamer laat de staatssecretaris weten dat onder andere ingezet gaat worden op:

  • het vergroten van de bekendheid van de RI&E-plicht, m.n. onder kleine bedrijven;
  • het verbeteren van de ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering;
  • meer en strenger toezicht op naleving van de RI&E.

Lectuur
Lees het meerjarenplan 2020-2023 ‘Verbeteren naleving RI&E’ en het bijbehorende rapport ‘Je wilt de RI&E levend houden‘. De website Steunpunt RI&E geeft meer informatie over de RI&E.

Bron: SER
Foto: SER / De Beleidsonderzoekers / Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: