26 februari, 2024
ArboStructurele schending privacy werknemers schandelijk !

Structurele schending privacy werknemers schandelijk !
S

Het is schandelijk dat de Wet Medische Gegevens van (zieke) werknemers vaak overtreden wordt ten gunste van werkgevers of financiële belangen van  verzuimverzekeraars. “Dit dient met harde sancties aangepakt te worden”,  aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Steeds meer partijen spelen  voor dokter terwijl zij helemaal niet bevoegd zijn zich uit te spreken over de medische gegevens van een (zieke) werknemer. Met het televisieprogramma ‘Verzuimpolitie deel 3’ van Zembla d.d. 19 september jl. is het vermoeden van de MHP dat (sommige) arbodiensten, verzuimbedrijven en verzuimverzekeraars structureel misbruik maken van de privacy van gegevens van werknemers, nogmaals bevestigd.

VerzuimregistratieUit een eerdere Zembla-uitzending bleek ook al dat verzuimbedrijven zich niet aan de regels  houden en meer gegevens verstrekken aan de werkgever dan noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hiermee handelen zij in strijd met de wet.

Fokke-en-Sukke-melden-zich-bij-de-verzuimregistratieGegevens kunnen misbruikt worden in het nadeel van de werknemer. Een werkgever mag in het kader van de verzuimbegeleiding van zieke werknemers een beperkt aantal noodzakelijke medische persoonsgegevens verwerken.  

Dit betreft onder meer gegevens over de verwachte duur van het verzuim en de mate waarin een werknemer arbeidsongeschikt is. Een verzuimbedrijf dat de verzuimbegeleiding uitvoert voor de werkgever, mag in beginsel ook alleen deze beperkte set medische gegevens verwerken en verstrekken aan de werkgever.

Ook een gecertificeerde arbodienst mag in het kader van verzuimbegeleiding slechts een beperkt aantal medische gegevens verstrekken aan de werkgever.

Bron: MHP

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: