25 juli, 2024
ArboStart Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Start Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten
S

Het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) opent op 1 juli 2022 zijn deuren. Rob van Lint, consultant bij ABDTOPConsult en voormalig inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangesteld als kwartiermaker.

Doel LEC-SB

Het doel van het LEC-SB is om hét kenniscentrum te worden voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. In het LEC-SB werken verschillende organisaties samen en wordt de Nederlandse expertise over stoffengerelateerde beroepsziekten bij elkaar gebracht. Zo kunnen (ex-)werkenden, werkgevers en (behandelende) professionals elkaars kennis benutten. En kan er meer worden gedaan aan preventie en behandeling van zieke (ex)-werknemers.
Daarnaast gaat het LEC-SB een belangrijke rol spelen in de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige beroepsziekte, veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk. Door het LEC-SB worden deskundigenpanels gevormd voor de beoordeling van de aanvragen.

Stuurgroep

De stuurgroep die met het LEC-SB aan de slag gaat bestaat uit Dick Heederik (IRAS), Jos Rooijackers (NKAL), Frederieke Schaafsma (PMA), Henk van der Molen (NCvB), Erik Tielemans (RIVM), Rob van Lint (ABDTOPConsult, voorzitter) en Kasper Baarda (ABDTOPConsult, secretaris).

Webinar 16 december

In het kader van de oprichting van het LEC-SB wordt op donderdag 16 december 2021 een digitaal webinar georganiseerd, waar meer wordt verteld over het doel en de werkwijze van het LEC-SB.
Meld je nu aan voor het webinar

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Lees verder in het dossier Gevaarlijke stoffen.


Wat zegt de wet?

Een werkgever heeft de plicht een veilige werkomgeving te bieden. Lijdt een werknemer gezondheidsschade doordat hij door het werk een beroepsziekte oploopt, dan heeft de werknemer volgens de wet recht op schadevergoeding. Dat geldt ook voor een ingeleende werknemer.
Zie artikel 3 van de Arbowet

Wil je meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?
Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Tekst: SER / Redactie ODB
afbeelding: Unsplash / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: