21 juli, 2024
ArboSER: Verbeter arbeidsomstandigheden en meer arbopreventie!

SER: Verbeter arbeidsomstandigheden en meer arbopreventie!
S

Er is veel ruimte voor verbetering van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Op de eerste plaats door de naleving van de risico-inventarisatie en -evaluatie te verbeteren, onder meer met betere ondersteuning, preventie te stimuleren en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. Overheden waaronder Defensie dient meer in te zetten op handhaving. Dat schrijft de SER in het eerste deel van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’.

Arbeidsomstandigheden moeten beter

De arbeidsomstandigheden binnen veel Nederlandse bedrijven moeten verbeteren. De risico’s in het werk zijn in de afgelopen jaren niet gedaald, terwijl dit met goed arbobeleid wel mogelijk zou moeten zijn. Ontwikkelingen als digitalisering en tijd- en plaats onafhankelijk werken leiden tot nieuwe opgaven.

Gevaarlijke stoffen

Daarom moeten de resultaten van arbobeleid verbeteren, omdat goede arbeidsomstandigheden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en productiviteit van werknemers. Bij dit arbobeleid moet de meeste aandacht uitgaan naar de drie belangrijkste oorzaken van uitval: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. Hierbij zijn concrete, meetbare doelen nodig op nationaal, sectoraal en bedrijfsniveau.

Meer aandacht voor preventie nodig

Een goed arbeidsomstandighedenbeleid begint bij preventie: voorkomen dat mensen door hun werk en/of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen. Het startpunt daarvoor is een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Een RI&E geeft een beeld van de belangrijkste risico’s in een organisatie en is de basis voor het arbobeleid.

RI&E is verplicht
Alle bedrijven zijn verplicht een RI&E op te stellen, maar het grootste deel van de bedrijven heeft dat nog niet gedaan of het ontbreekt aan het updaten van de evaluatie bij invoering nieuwe systemen/diensten. Daarnaast moeten alle bedrijven verplicht worden hun RI&E en het basiscontract met de arbodienst digitaal te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)..


Download:

Naar een werkend arbostelsel voor iedereen : Arbovisie 2040, deel 1 (9916 kb)

Tekst: SER / Redactie ODB
Afbeelding: SER / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: