22 juni, 2024
ArboRapport toezichttraject duikveiligheid

Rapport toezichttraject duikveiligheid
R

Defensie heeft de afgelopen jaren significante verbeteringen doorgevoerd om de duikveiligheid verder te verbeteren. Dat constateert de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) 7 november 2023 in een brief na een intensief toezichttraject in samenwerking met het Commando Zeestrijdkrachten. De IVD ziet verschillende positieve ontwikkelingen maar vraagt tegelijk aandacht voor een aantal nog openstaande maatregelen.

Intensief verbetertraject!

Aanleiding voor het toezichttraject waren 2 duikongevallen, in 2015 en 2019. Het beheer van duikmateriaal en duik(medische) procedures waren structureel niet op orde. De inspectie is op basis hiervan een intensief verbetertraject gestart.

Toelagesystematiek aanpassen!

De inspectie vraagt aandacht voor 5 openstaande maatregelen en verwacht dat Defensie deze alsnog adresseert. Zo wijkt Defensie volgens de IVD bijvoorbeeld op een aantal punten af van wet- en regelgeving, zonder dat alle afwijkingen zijn onderbouwd en vastgelegd. Daarnaast moet Defensie zich inzetten om de toelagesystematiek aan te passen. Defensie werkt aan het realiseren van deze maatregelen.

Normstelling en bewaking!

Er zijn ook verschillende positieve ontwikkelingen waargenomen die bijdragen aan de duikveiligheid. Het oprichten van een Militaire Duik Autoriteit heeft bijvoorbeeld geleid tot defensie-brede normstelling en normbewaking. Verder is de communicatie binnen de duikgemeenschap verbeterd met het instellen van een centraal college van deskundigen.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: