20 juni, 2024
ArboInternet kostenvergoeding

Internet kostenvergoeding
I

Internet kostenvergoeding

Vanaf vandaag dinsdag 14 juni 2022 kunnen defensiemedewerkers een internet kostenvergoeding aanvragen via Selfservice, als zij uiteraard voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het gaat om een internet kostenvergoeding van maximaal € 15,- euro per kalendermaand.

11 mei jl werd dit op de werkvloer aangekondigd. Nu thuiswerken (hybride werken) ook na de coronamaatregelen een structurele mogelijkheid is geworden, kunnen medewerkers vanaf 14 juni 2022 via Selfservice deze internet kostenvergoeding aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden.

De medewerker kan een vergoeding internetkosten aanvragen, als:

  • thuis een internetverbinding nodig is om de werkzaamheden uit te voeren;
  • de medewerker volgens het werkrooster in Selfservice minimaal 1 dag per 2 weken thuiswerkt.

Verantwoording 

De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor de controle of de medewerker voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Hoe kan je de internet kostenvergoeding aanvragen?

Je vraagt een internet kostenvergoeding aan via de Selfservice applicatie ‘Declaraties’ (DIDO). Zie voor meer informatie de interne pagina Internet kostenvergoeding.

Ontvangt je al een internet kostenvergoeding?

Dan hoef je verder geen actie te ondernemen. Wel ben jezelf verantwoordelijk de aanvraag te wijzigen, als de werksituatie wijzigt en je niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Wat gebeurt er met openstaande rekesten internet kostenvergoeding?

Heb je via een rekest een aanvraag ingediend voor internet kostenvergoeding en tot op heden nog geen internet kostenvergoeding ontvangen? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

1.    De aanvraag is goedgekeurd door het bevoegd gezag, maar op verzoek van de Hoofddirectie Personeel (HDP) aangehouden bij het defensieonderdeel. Dit betekent dat het rekest nog niet is ingediend bij het DC HR voor uitbetaling. Deze rekesten worden niet in behandeling genomen.

2.    De aanvraag is niet goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan de medewerker de vergoeding vanaf 14 juni 2022 zelf aanvragen via Selfservice, met dezelfde ingangsdatum als in het rekest.

Wat gebeurt er met nieuwe rekesten tegemoetkoming internetkosten?

Het bevoegd gezag moet deze rekesten afwijzen met als reden dat per 14 juni 2022, de internet kostenvergoeding uitsluitend door de medewerker zelf aangevraagd wordt via Selfservice.

Kan de internet kostenvergoeding met terugwerkende kracht worden aangevraagd?

De internet kostenvergoeding kan alleen worden aangevraagd als er op dat moment structureel wordt thuisgewerkt en dit zichtbaar is in het werkrooster. Voor een aanvraag met terugwerkende kracht moet een medewerker voldoen aan de gestelde voorwaarden. Alleen dan kan de aanvraag goedgekeurd worden, tot aan de aanvang van de COVID-periode (13 maart 2020) door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de aanvragen met terugwerkende kracht. 

Je kan de internet kostenvergoeding aanvragen tot maximaal €15,-, tot er een definitief CAO is. De medeweker kan de vergoeding aanvragen voor de periode vanaf 13 maart 2020 t/m 30 juni 2022. Als de medewerker voldoet aan de voorwaarden. Na 30 juni het bedrag verlaagd naar €4,30 per maand. Hier wordt je op een later moment verder over geïnformeerd.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Foto: Unsplash / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: