17 juli, 2024
ArboInformatie Over Asbest Litouwen

Informatie Over Asbest Litouwen
I

Sinds het begin van de NAVO-inzet in Litouwen is bekend dat er asbest is op het kamp in Rukla. Hier zijn Nederlandse militairen gelegerd. Duitsland onderzocht in 2017 de risico’s en concludeerde dat er, ondanks de aanwezigheid van asbest, geen gevaar is voor de gezondheid.

Goedgekeurd onderzoek
Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie heeft het Duitse onderzoek goedgekeurd en de conclusie bevestigd.

Gravelpaden
Het Algemeen Dagblad meldde 14 februari dat een groep Nederlandse militairen zich zorgen maakt over hun gezondheid. Dit zouden zij doen vanwege de asbest op de kazerne in Litouwen. Specifiek maken de militairen zich zorgen over gravelpaden op het kamp. Het hiervoor gebruikte puin is afkomstig van afgebroken gebouwen en bevat volgens de militairen asbest. Ook op andere delen van het kamp zou asbest liggen.

Duits onderzoek
Het in 2017 door Duitsland uitgevoerde onderzoek richtte zich specifiek op het logistieke kamp waar de gravelpaden liggen en waarover de krant bericht. Luchtmonsters gaven toen asbestwaardes aan, die ruim onder de Nederlandse arbo-normen liggen.

Voorgelicht
Militairen worden in voorbereiding op de inzet in Litouwen voorgelicht over de asbest op het kamp. Dat gebeurt tijdens de Missiegerichte Opleiding (MGO) in de les Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPG). Militairen worden gewezen op de risico’s en de do’s en don’ts om veilig te blijven werken. Het CEAG heeft in 2017 een informatieblad opgesteld over asbest op het Litouwse kamp.

Nogmaals voorlichten
Personeel in Litouwen wordt de komende dagen nogmaals voorgelicht en gewezen op de locaties waar asbest is aangetroffen. Ook worden de militairen nog eens geïnformeerd over de regels waar zij zich op het kamp aan moeten houden.

Arts
Zij die zich desondanks zorgen maken over hun gezondheid, kunnen zich wenden tot hun commandant of tot een militair arts bij gezondheidsklachten.

Registratieformulier
Militairen die zijn ingezet in Litouwen kunnen altijd een registratieformulier ‘blootstelling gevaarlijke stoffen’ laten opmaken. Militairen die de dienst inmiddels hebben verlaten kunnen contact opnemen met het veteranenloket. Bel (088) 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Mening ODB
Alweer wringt Defensie zich in allerlei bochten. Werkelijk onthutsend is om te vernemen dat men al vanaf dag 1 wist dat er asbest aanwezig was. Gedurende al deze jaren heeft de werkgever niets gedaan om die troep op te ruimen. Jezelf verschuilen achter een buitenlands onderzoek is een zwakte bod. Wat gaat de werkgever doen om deze wantoestanden in de toekomst te voorkomen, en wat is het plan van aanpak om de huidige onveilige situatie op te lossen…….en toen werd het stil.

Bron: Mindef
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: