19 mei, 2024
ArboHandreiking arbomaatregelen fysieke belasting

Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting
H

In de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. Het is praktisch van opzet, met onder andere een stappenplan voor het maken van een arbocatalogus. Zo kunnen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen direct aan de slag.

De volgende onderwerpen zijn in de handreiking uitgewerkt:

 • Tillen en dragen;
 • Duwen, trekken en knijpen;
 • Trillen en schokken;
 • Statische werkhoudingen;
 • Repeterende bewegingen;
 • Energetische belasting;
 • Sedentair gedrag (onderbelasting).

Beeldschermwerk maakt geen onderdeel uit van deze handreiking. Voor beeldschermwerk zal een aparte handreiking gemaakt worden.

De handreiking is onder andere bedoeld voor:

 1. Branches en brancheorganisaties die een arbocatalogus maken en daarin oplossingen willen opnemen die arborisico’s door fysieke belasting op het werk voorkomen of verminderen;
 2. Individuele werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Zij kunnen de handreiking gebruiken om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te verbeteren.

Vhp human performance heeft de handreiking ‘arbomaatregelen fysieke belasting’ in opdracht van de SER geschreven. Deze handreiking is een geactualiseerde versie. Eerdere versies komen hiermee te vervallen.

Wat verstaan we onder fysieke belasting?

Tillen, duwen en trekken zijn voorbeelden van bewegingen die lichamelijke belasting veroorzaken. Als die belasting intensief is, vaak of langdurig (repeterend) op het werk voorkomt, kan dat leiden tot lichamelijke overbelasting. Het risico op gezondheidsklachten door arbeid is dan aanwezig. Het risico op gezondheidsklachten door arbeid kan ook ontstaan door langdurig zitten of te weinig bewegen. In die gevallen is sprake van lichamelijke onderbelasting.

Wat zegt de wet?

Werkgevers en werknemers zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bedrijven. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat geldt ook voor bescherming tegen gezondheidsrisico’s als gevolg van fysieke belasting door het werk.


Download:

Handreiking arbomaatregelen Fysieke belasting (12323 kb)

Fysieke belasting

Handreikingen Arboplatform

 1. COVID-19
 2. Fysieke belasting
 3. Preventiemedewerker
 4. Bedrijfshulpverlening (BHV)
 5. Taal en veiligheidsrisico’s
 6. Arbomaatregelen Uitzendwerk
 7. Zwangerschap en werk

Arbocatalogus en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers en werknemers kunnen samen specifieke afspraken met b etrekking tot arbeidsbescherming van werkenden vastleggen in een arbocatalogus. Ook als het gaat om maatregelen voor gezondheidsrisico’s als gevolg van fysieke (onder-)belasting door het werk. De oplossingen uit een arbocatalogus kunnen zij vervolgens opnemen in het plan van aanpak.

Wil je meer informatie hierover? Zoek je tools om zelf aan de slag te gaan?
Je vindt ze in het dossier Arbocatalogus of het dossier RI&E.

Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken; dus ook voor vragen over fysieke belasting.

Redactie ODB

Ga voor meer informatie naar het SER Arboplatform
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?

Tekst: SER / Redactie ODB

Afbeelding: UnSplash – Piron Guillaume & Christopfer Burns/ pexels- elevate / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: