28 mei, 2024
ArboHaalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor 1,3-butadieen

Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor 1,3-butadieen
<

De SER is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor 1,3-butadieen.

De te toetsen waarde is 0,1 mg/m3 als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag (TGG-8u). Deze waarde komt overeen met het streefwaardeniveau, zoals afgeleid in het rapport van de Gezondheidsraad (2013).
De termijn voor reacties loopt tot 28 juli 2022. Reacties kunnen worden verstuurd naar het SER secretariaat, via haalbaarheidstoets@ser.nl.

Haalbaarheidstoets

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) start een haalbaarheidstoets voor het verlagen van de grenswaarde naar het streefwaardeniveau.
De huidige wettelijke grenswaarde voor 1,3-butadieen is 2 mg/m3 (TGG – 8u).

Over 1,3-butadieen

1,3-Butadieen (Cas 106-99-0) is een stof die kankerverwekkend is voor de mens (categorie 1A). De stof veroorzaakt kanker via een non-stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme. 1,3-Butadieen is een kleurloos gas en wordt gebruikt in de bereiding van verschillende synthetische rubberproducten en -polymeren en als intermediair in de productie van basale petrochemicaliën. Producten gebaseerd op 1,3-butadieen zijn belangrijke componenten van motorvoertuigen, constructiematerialen, apparaat-onderdelen, computers en telecommunicatieapparatuur, beschermende kleding, verpakkingen en huishoudelijke artikelen.

Streefwaardenniveau

Aan belanghebbenden (branches/bedrijven/deskundigen) wordt gevraagd of een vaststelling van een waarde op het streefwaardeniveau van 0,1 mg/m3 als TGG-8u, haalbaar is en op welke termijn. Belanghebbenden die denken dat de invoering van de streefwaarde niet haalbaar is, wordt gevraagd aan te geven welk blootstellingsniveau wel realiseerbaar kan zijn en op welke termijn.

Richtlijn voor onderzoek en rapportageformat

Belanghebbenden dienen voor het aanleveren van hun reacties de volgende documenten te hanteren, te weten:

  • het bedrijvenformulier, en;
  • de rapportageopzet.

Brief

Hieronder vind je de brief aan belanghebbenden, en de aan te leveren documenten. Gelieve deze digitaal in te vullen en op te sturen naar het SER secretariaat, via haalbaarheidstoets@ser.nl..

Informatiebijeenkomst 21 februari 2022

Op 21 februari 2022 organiseert de SER van 15:30-17:00 uur een digitale informatiebijeenkomst. Daarin wordt de procedure van de haalbaarheidstoets toegelicht. Er zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen.
Wil je hieraan deelnemen, stuur dan vóór 14 februari a.s. een e-mail naar haalbaarheidstoets@ser.nl

Tekst: SER
Foto: SER, Pixabay/Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: