19 mei, 2024
ArboActuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.
A

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.

Werkgevers zoals Defensie zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen blootstelling aan CMR-stoffen; stoffen die kankerverwekkend zijn, mutageen (stoffen die erfelijke veranderingen kunnen veroorzaken) en/of reproductietoxisch (stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting).

Staatscourant

Twee keer per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Staatscourant een overzicht met CMR-stoffen. De nieuwste versie dateert van 4 januari 2021 en geldt voor een half jaar.

CMR
Op de SZW-lijst staan stoffen en processen die door de Europese Unie (EU) en/of de Gezondheidsraad ingedeeld zijn als carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch (CMR). De lijst heeft daarmee gevolgen voor de wijze waarop bedrijven aan hun arbo-verplichtingen moeten voldoen als het gaat om gevaarlijke stoffen.

Ga naar de meest actuele SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (Staatscourant)

Bron: SER / Redactie ODB
Foto: Unsplash / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: