25 februari, 2024
Arbo2028 stijgt uw AOW-leeftijd met drie maanden

2028 stijgt uw AOW-leeftijd met drie maanden
2

De leeftijd waarop Nederlanders recht op Algemene Ouderdoms Wet (AOW) hebben, gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.   

Tweede Kamer

Dat schrijft minister Carola Schouten (CU) minister Armoedebeleid Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

Drie maanden omhoog

In 2019 is in het Pensioenakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. Tot dan toe steeg de AOW-leeftijd één op één mee met de levensverwachting. Nu is in de wet vastgelegd dat voor elke 4,5 maand dat Nederlanders naar verwachting langer leven, de AOW-leeftijd automatisch met drie maanden omhooggaat. Dat gebeurt op basis van de jaarlijkse CBS-prognose voor de resterende levensverwachting van 65-jarigen.

Vijf jaar vooruit

Voor het vaststellen van de AOW-leeftijd kijkt de wet vijf jaar vooruit. In 2022 was de verwachting van het CBS dat 65-jarigen in 2027 een levensverwachting van 20,93 jaar zouden hebben. Dat was hoger dan de jaren daarvoor, maar niet genoeg voor een automatische verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd bleef daarom 67 jaar. Dit jaar is de verwachting dat 65-jarigen in 2028 een levensverwachting van 21,05 jaar hebben. De AOW-leeftijd stijgt daarom mee naar 67 jaar en drie maanden.

Levensverwachting

De levensverwachting neemt sinds de invoering van de AOW in 1957 ieder jaar met ongeveer een maand toe. Tijdens de coronapandemie 1 december 2019 tot mei 2023  zijn er meer mensen overleden dan normaal en daalde de levensverwachting, maar het CBS verwacht dat de levensverwachting snel weer teruggaat naar het oude niveau. De prognose van de levensverwachting is onderdeel van de jaarlijkse bevolkingsprognose van het CBS. Deze beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking.

Fiscale pensioenrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare manier gekoppeld aan de levensverwachting, maar stijgt ten opzichte van de AOW-leeftijd met stappen van een heel jaar.

Op grond van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en de CBS-prognose van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2034 blijft de pensioenrichtleeftijd in 2024 68 jaar.

Weeffout in wetgeving

Zoals een goede lezer zal opvallen kan de leeftijd alleen omhoog of gelijk blijven conform de wettekst, naar beneden bijstellen kan in deze wet niet, weeffoutje zullen we maar zeggen.

Na de beoogde inwerkingtreding per 1 juli 2023 van de Wet toekomst pensioenen komt de fiscale pensioenrichtleeftijd als zodanig niet meer terug in het fiscale kader. Wel blijft de fiscale pensioenrichtleeftijd nog van belang voor het overgangsrecht.

Kamerbrief AOW-leeftijd 2028 en fiscale pensioenrichtleeftijd 2024

Tekst:  Redactie ODB / Persbericht ministerie APP / VCP

Afbeelding: Redactie ODB

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: