• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Echtscheidingsbemiddeling

De ODB verleent al meerdere jaren echtscheidingsbemiddeling aan leden. Het ontstaan van deze service was stormachtig. Vele leden spraken over de torenhoge bedragen die juristen in rekening brachten. Het hoofdbestuur nam in 2012 het besluit om echtscheidingsbemiddeling in het ledenservicepakket op te nemen. En zoals wij nu kunnen constateren met opvallend succes. Onze service is onlangs uitgebreid met een makelaardij- en verzekeringsservice.

Militaire Vakbond ODB

Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is een onrustige en emotionele periode, waarin je toch samen afspraken moet maken. Jullie hebben allebei je eigen belang waarvoor je wilt vechten, of een idee van wat je een eerlijke verdeling vindt. Als jullie veel ruzie hebben, niet goed naar elkaar luisteren en elkaar niet meer begrijpen, wordt het lastig om samen afspraken te maken. Je zult dan naar de rechter moeten. Die gaat dan bepalen wat afgesproken wordt.

Uit onderzoek is gebleken dat beide partners denken dat ze 80 procent kans hebben om te winnen als ze naar de rechter gaan. Beide partners denken het gelijk aan hun kant te hebben. De confrontatie wordt hard en het verlies (zeker financieel) groot. Probeer deze loopgravenstrijd bij de rechter te voorkomen door gebruik te maken van echtscheidingsbemiddeling van de ODB. Jullie kunnen dan in goed overleg uit elkaar.

Veelgestelde vragen

Echtscheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is bemiddeling bij het regelen van de scheiding tussen jou en je partner. Jullie gaan niet op zoek naar het conflict maar naar de beste oplossing voor alle partijen. De mediator, bij de ODB gewoon raadsman genoemd, begeleidt jullie in dit proces. Uit de praktijk blijkt dat jullie meer tot overleg in staat dan jullie denken. Je moet alleen over een drempel heen en daar helpt onze raadsman bij.
De echtscheidingsbemiddeling is gebaseerd op de wil om samen, in vertrouwen, tot afspraken te komen. Dit bemiddelingsproces verloopt veel soepeler dan een proces bij de rechter. Daarnaast hebben jullie de afspraken samen gemaakt, waardoor meer draagkracht ontstaat om de afspraken in de toekomst ook na te komen.

Een echtscheidingsbemiddelaar van de ODB is geen therapeut maar een raadsman/belastingspecialist met verstand van echtscheidingen. Iedere bemiddelaar is onafhankelijk, kiest geen partij en zorgt ervoor dat jullie allebei je verhaal kunnen doen en dat jullie naar elkaar luisteren. Tijdens de gesprekken met de ODB bemiddelaar zal er voldoende aandacht zijn voor jullie emoties. Alle emoties moeten besproken worden voordat er goede afspraken gemaakt kunnen worden, ook die van de familie. Daarnaast zorgt een bemiddelaar ervoor dat de afspraken die jullie maken juridisch juist zijn.

Je betaalt als je een aanvullend lidmaatschap hebt helemaal niets (natuurlijk geen brandende huizen). Indien je een basis lidmaatschap hebt afgesloten bij de ODB dan wordt het uurloon van de echtscheidingsbemiddelaar in rekening gebracht en eventuele reiskosten. Een mediator kan expertise inhuren van een makelaar of verzekeraar tegen de kortingen die de ODB bedongen heeft. Maar mocht dat in de situatie verstandig zijn, overlegt hij of zij alle te volgen stappen met jullie. Echtscheidingsbemiddeling maakt het mogelijk om in goed overleg uit elkaar te gaan en een betere start voor een volgende levensfase te kunnen maken.

Bemiddelingsonderdelen

De raadsman legt in het eerste gesprek duidelijk uit wat mediation is. Als ODB lid kun je trouwens met mediation stoppen wanneer je wilt.

Onder leiding van de raadsman, eventueel aangevuld met een belastingspecialist, het analyseren van de ontstane situatie, net zolang de standpunten en belangen van jullie allebei duidelijk zijn. Aan het einde van deze fase geeft de raadsman een kort overzicht en legt uit of er nog andere opties zijn. De belastingspecialist schetst jullie beiden een duidelijk financieel overzicht.

Jullie geven allebei mogelijke oplossingen. Daarbij houd je in je achterhoofd dat de oplossing een meerwaarde moet hebben voor jullie allebei. Indien er sprake is van kinderen dan zal de raadsman en belastingspecialist daar de grootste aandacht aan schenken.

Uiteindelijk stelt de bemiddelaar een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant op. Daarin staat welke afspraken jullie hebben gemaakt.