• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
Militaire Vakbond ODB

De ODB heeft bewust voor een juridische 1-loket functie gekozen, het werkt snel en is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. Wij hebben deze dienstverlening op speciaal verzoek van onze leden en in samenwerking met onze raadsmannen opgezet. Hierdoor kunt u, waar u ook geplaatst of uitgezonden bent, 24 uur per dag en 7 dagen in de week uw probleem/vraag voorleggen! Van echtscheiding tot ontslag!

Aanvullende ondersteuning ODB(24/7)

Bij de ODB kunt u kiezen uit twee verschillende soorten lidmaatschap, t.w. het basis lidmaatschap en het aanvullende lidmaatschap. Bij het duurdere aanvullende lidmaatschap wordt het extra bedrag bovenop het basis lidmaatschap gestort in het Ondersteuningsfonds ODB (OODB).

Basis Lidmaatschap  ( € 5,78 )
Als u zich heeft ingeschreven voor het basis lidmaatschap van de ODB dan kunt u voor juridische vragen en ondersteuning terecht bij de raadsmannen van de ODB. Alle geschillen tussen u en uw werkgever tot het niveau van Algemene Bestuurlijke Geschillen (ABG) kunnen door onze raadslieden worden bijgestaan.
Voor alle overige juridische geschillen zal de ODB bemiddelen bij advocaatkantoren in de buurt van betrokkene en een zo gunstig mogelijke prijs bedingen. De ODB zal deze overeenkomst schriftelijk laten vastleggen.

Aanvullende Lidmaatschap ( € 15,00 )
Als u zich heeft ingeschreven voor het aanvullend lidmaatschap van de ODB heeft u niet alleen alle ondersteuning zoals bij het basis lidmaatschap, maar ook kosteloze ondersteuning (vanuit OODB)
voor:

Militair Bestuursrecht (alles wat met uw werk te maken heeft)
Militair Strafrecht (alle denkbare strafzaken die direct met uw werk te maken hebben)
Algemeen Bestuursrecht
Algemeen Strafrecht

 

Bovendien ontvangt u van het samenwerkend advocatenkantoor een fikse korting op alle overige rechtsgebieden. Ook uw partner en inwonende kinderen vallen onder deze regeling. Daarbij zijn vaste prijsafspraken, bijvoorbeeld bij echtscheidingen, eveneens mogelijk. Voor alle overige juridische geschillen zal de ODB bemiddelen bij advocaatkantoren in de buurt van betrokkene en een zo gunstig mogelijke prijs bedingen. De ODB zal deze overeenkomst schriftelijk laten vastleggen.

Uitgangspunten contributiesysteem

Wij maken als ODB geen onderscheid tussen groepen, leeftijd of positie. In ons contributiesysteem draagt iedereen hetzelfde steentje bij om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

 

Aanvullende Ondersteuning & Advies – 24/7 –

Aanvullende-ondersteuning