Alleen als je samenspeelt krijg je vuurwerk

Als u lid bent van de ODB en wilt deelnemen aan de verkiezingen voor het samenstellen van een nieuwe MC, is dat natuurlijk mogelijk. In het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) is dit uitstekend geregeld.

D.m.v. het invullen van het onderstaande kandidatenlijst/bereidheidsverklaring kunt u uw vakbond hierover inlichten. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord van onze administratie. Indien u  ondersteuning wenst bij uw MC werk  kunt u daarna een beroep op onze MC werkgroep doen.

Indienen kandidatenlijst

Dit ingevuld formulier printer, ondertekenen, inscannen en uploaden m.b.v. het contactformulier o.v.v. Bereidheidsverklaring. Let wel op de uiterste datum van inleveren en gun ons ook een dag of 2 om de verklaring te administreren en door te sturen naar het CMHF.

Relevante MC informatie vindt u hier rechts in de sidebar >>>>


 

ODB_logo-CMHFVoor training en advies medezeggenschap

MC evenementen